Kinesiologi

Frigör energi med Kinesiologi

Kinesiologi grundar sig på vetenskapen om människans rörelse för att förstå hur vårt nervsystem kommunicerar, där vi anses vara ett och samma energisystem i kroppen.


Gemensamt för teknikerna inom kinesiolgi är att läsa av hur nervsystemet reagerar och fungerar för att hjälpa till att förebygga både fysiska och psykiska obalanser i kroppen.


Vad är kinesiologi?

Kinesiologi härstammar från det grekiska ordet kinesis som står för rörelse. Inom kinesiologi och Traditionell kinesisk medicin (TKM) anses vi vara ett och samma energisystem i kroppen, där alla delar är sammankopplade och arbetar tillsammans för att upprätthålla balans och optimal funktion. I detta system flödar Qi (energi) längs våra energibanor i kroppen.


En kinesiolog är specialiserad på att läsa av hur nervsystemet kommunicerar och reagerar i förhållande till vad vi utsätts för där syftet är att förstå hur kroppen bättre ska arbeta för att må bra och självläka.

Kinesiologen är kunnig kring hur exempelvis vätskebrist, miljögifter, stress och olika trauma kan påverka kroppen holistiskt och vilka brister som finns och hur de behöver balanseras.


Kinesiologen använder tekniker som muskeltestning, akupressur, akupunktur, kopping, naturmedicin, biomekanik och neurofysiologi för att hjälpa till att identifiera obalanser och begränsningar

Hur går en behandling till?

Det finns många olika behandlingsformer men gemensamt är att läsa av hur nervsystemet reagerar och fungerar för att hjälpa och förebygga både fysiska och psykiska obalanser i kroppen.


Behandlingen kan exempelvis innefatta massage, akupunktur, kopping, triggerpunktsbehandling, stimuli av lymfatiska och vaskulära punkter, näringsskanning och mjuka mobiliseringar av exempelvis bäcken och ryggrad.

Bryohm kurerat