Klinisk hypnosterapi

Klinisk hypnosterapi

Att försätta sig i hypnos är att bjuda in upplevelsedelar av hjärnan i ett avslappnat tillstånd. Hypnosen underlättar sökandet efter problemets kärna och möjliga lösningar.


Metoden är hjälpsam för att frigöra inre resurser och blockeringar.

Vad är hypnosterapi?

Klinisk hypnos är en terapiform som utförs av psykoterapeut och är verksamt i flera delar inom psykoterapi. Med hypnostillstånd menas en förändrad vakenhetsgrad, ett trance-tillstånd, för att nå en fördjupad kontakt med det inre.


I arbetet utforskas tidigare livshändelser och olika trauma. Hur aktuella relationer påverkas av eventuella rädslor och fantasier, eller annat som man kommit överens om att uppmärksamma i behandlingen. Det kan t. ex. vara fråga om att förstå och frigöra sig från mönster som inte längre är funktionella.


Att arbeta med hypnos är att bjuda in upplevelsedelar av hjärnan, att i ett avslappnat tillstånd nå och använda inre bilder, sinnesintryck mm. På så sätt kan det vara ett verksamt sätt att fördjupa patientens kontakt med sitt inre, samt åstadkomma förändring av olika slag.

Hypnos är verksamt inom all psykoterapi, och kan avhjälpa en rad olika symtom såsom:

 • sömnstörningar
 • högt blodtryck
 • stresskänslighet
 • IBS
 • smärtproblematik
 • fibromyalgi.


Men även vid beroendeproblematik är hypnos ofta ett väldigt effektivt sätt att åstadkomma förändring, det kan hjälpa dig:

 • sluta röka/snusa eller dricka alkohol
 • få kontroll på socker/viktkontroll

Hur går hypnosterapi till?

Utifrån ett bedömningssamtal kartläggs klientens utmaningar för att få en uppfattning om dess orsaker och om hypnos är en passande behandlingsmetod. Vid utövande av hypnos krävs kompetens, etik och professionella ramar. Svensk lagstiftning kräver en vårdyrkeslegitimation för den som arbetar med klinisk hypnos.


Hypnos som terapiform är hjälpsamt för dig som vill:

 • Minska upplevelse av smärta
 • Få avslappning och bättre förmåga att hantera stress
 • Mildra psykosomatiska symtom
 • Frigöra inre resurser och blockeringar
 • Hjälpa till att hantera svåra känslor
 • Förenkla behandlingen av fobier
 • Stötta beslut till egna beteendeförändringar
 • Förändring, omstrukturering och utveckling av nya perspektiv
 • Främja personlig utveckling och allmänt välmående
 • Stödja vid beroendeproblematik