Mindfulness

Mindfulness/ Medveten närvaro

Fokusera på nuet i medveten närvaro för ett klart medvetande. I ett tillstånd där vi kan påverka hur vi vill agera framåt, där vi inte ältar det förflutna eller oroar oss för framtiden.

Vad är mindfulness?

Inom mindfullness är fokus på att observera tankarna och träna sig i att låta dem komma och gå som de vill. Att observera tankarna med medkänsla utan att döma eller värdera upplevelsen.


Till skillnad från många andra former av meditation som går ut på att tömma huvudet på tankar fokuserar mindfullness på att observera dem.

Träna sig till närvaro?

Det går att öva och träna sig till sin förmåga i medveten närvaro genom meditation. Dels på egen hand eller via vägledd guidning. Övningarna syftar att ta tillbaka sitt fokus för att vara närvarande i stunden, till exempel på sin egna andning när eller om tankarna vandrar iväg. 


Mindfulness används även i en del former av psykoterapi via exempelvis gestaltterapi.

Meditativa övningar, tekniker och verktyg kan passa dig som vill:

  • Träna upp både kroppslig och mental avslappning
  • Uppnå total närvaro och koncentration
  • Minska stress, oro, ångest, depression 
  • Förbättra din sömn
  • Öka förmågan att hantera stress och smärta

Hitta din guide till mindfulness

Vi finns här redo att bry ohm