Psykedelisk terapi

Psykedelisk terapi


Psykedelisk terapi är idag under stark lupp. En form som återtagit mer mark i mångas längtan efter ett själsligt och psykologiskt utforskande i strävan mot ett mer autentiskt liv. 

Vad är psykedelika och psykedelisk terapi?

I längtan efter ett mer autentiskt liv

Det har hänt en hel del kring psykedelisk terapi och psykedelika in i terapirummen de senaste åren och mer forskning är på stark ingång. Forskning spår att psykedelika, i form av Psilocybin, MDMA, mfl kommer att godkännas som läkemedel när det tas ihop med psykolog och psykoterapeut. 


Psykedelisk terapi är en metod där man använder psykedeliska substanser som psilocybin (från "magic mushrooms"), LSD eller MDMA (känt som ecstasy) i kombination med psykoterapi för att behandla en mängd olika psykiska tillstånd. 

Psilocybin, den mest undersökta

Psilocybin som är det mest undersökta av de psykedeliska ämnena, verkar öka flexibiliteten i våra tankemönster och kan stödja ett själsligt och psykologiskt utforskande i strävan mot ett mer autentiskt liv.


Psykedelisk terapi är en metod under vidareutveckling och det är viktigt att det utförs av erfarna och professionella terapeuter under säkra förhållanden på retreats där det är lagligt. I många länder är det fortfarande illegalt med att kombinera psykedelika i terapin och forskning pågår. Formen ihop med psykedelika undersöks på flera håll men är idag inte laglig i Sverige.

Vad är psykedelisk terapi hjälpsamt för?

Studier har visat att psykedelisk terapi kan vara effektivt för att behandla tillstånd såsom depression, PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), ångeststörningar, och för att öka en individ känsla av välbefinnande och livskvalitet. 


Enligt undersökningar från exempelvis MAPS, NPV, kan psykedelisk terapi också hjälpa till att bryta igenom svåra blockeringar och hjälpa personen att se problemen och bekymren på ett annat sätt.

Vad görs inom psykedelisk terapi i Sverige?

I Sverige finns det en rad forskare, psykoterapeuter och psykologer som driver utvecklingen framåt. Genom retreatsprogram, information och utbildning syftar deras arbete till ett själsligt och psykologiskt utforskande i strävan mot ett mer autentiskt liv. Även Karolinska Institutet bedriver forskning kring hur psykedelika, såsom psilocybin, kan hjälpa mot exempelvis svåra depressioner.

Hitta din guide till psykologiskt utforskande

Vi finns här redo att bry ohm inom lagligt space

Bryohm kurerat