Psykosyntesterapi

Psykosyntes - terapi

Psykosyntesterapi fokuserar på det friska hos människan, med en stark tilltro till den inneboende potentialen. Hela människan omfattas - kropp, intellekt, känsla och själ.


Metoden är integrativ, acceptansbaserad, holistisk och bidrar till att frigöra låsta känslor, få utökad självkännedom, minska ångest och känslor av meningslöshet.

Vad är psykosyntesterapi?

Psykosyntesterapi är en psykodynamisk terapiform som fokuserar på både utmaningar i livet och människans styrkor, kvaliteter och förmågor samt på frågor kring värderingar, livsmål och mening. Hela människan omfattas – kropp, intellekt, känsla och själ. Fokuset ligger främst på det friska hos människan med ett genomgående fokus på empati och en stark tilltro till människors inneboende potential och förmåga att göra medvetna val, ta ansvar och styra våra liv.

I terapiarbetet används en mängd olika metoder utöver samtalet inom psykologiska skolbildningar för att komma framåt och skapa förståelse. Många av dem fanns inte när psykosyntesen skapades, till exempel traditionell KBT, ACT, Gesltaltterapi och Schematerapi, Psykodynamiska teorier, Coaching med flera.


Idag finns det både psykosyntesterapeuter, psykosyntescoacher och psykosynteskonsulter att ta hjälp av.

Vilken är utgångspunkten inom psykosyntes?

Psykosyntesens förhållningssätt är att det är viktigt att förstå hur vi har formats av vår historia och tidiga upplevelser som kommit att prägla vår personlighet och vårt nuvarande sätt att tänka och reagera. Inom psykosyntes benämns dessa mönster delpersonligheter, och en av metoderna som används är att undersöka vilka delpersonligheter som tar en stor plats i våra liv samt vilka som i nuläget hjälper oss och vilka som mer står i vägen för att vi ska komma till vår rätt.

Hur går det till?

Vilja och ansvar

I terapin skapas möjlighet att frigöra låsta känslor, bearbeta och finna nya möjligheter att förhålla oss till oss själva och andra. Viljans betydelse är en bärande del av psykosyntesen. Viljan har betydelse i förmågan att ta ansvar, se valmöjligheter och skapa drivkraften att verka för något i livet. Sökandet efter självkännedom eller sökandet efter mening (existentiella frågor och andlighet), har också setts som naturligt inom psykosyntesen.


Metoder som kompletterar samtalet

I terapiarbetet används en mängd olika metoder för att komma framåt och skapa förståelse. Psykosyntesen innebär att arbeta terapeutiskt med flera metoder än samtalet, såsom vägledda visualiseringar, gestaltterapi, skrivterapi, kreativt skapande samt mindfulness-meditation.


Stödjande här och nu & djupgående

En psykosyntesterapeut arbetar med individer som inte är i behov av sjukvårdens insatser eller som ett komplement i samråd med behandlande läkare. Psykosyntes lämpar sig både om du behöver några få stödjande och utvecklande samtal eller en långvarig djupt läkande effekt.

Psykosyntes som terapiform kan passa dig som vill:

  • Skapa mer självkännedom och självinsikt
  • Ta reda på vem du är, komma i kontakt med din verkliga vilja eller vad du längtar efter
  • Bearbeta och läka psykologiska sår, frigöra dina kreativa resurser
  • Förändra något i livet, frigöra dina kreativa resurser
  • Minska tyngd av nedstämdhet, ångest, oro, stress eller depression
  • Stärka självkänslan
  • Komma i kontakt med en större känsla av mening i livet
  • Bearbeta och läka psykologiska sår
  • Hantera livskriser, sorger, relationsproblem


Källa: Psykosyntesföreningen

Hitta din psykosyntesterapeut

Vi finns här redo att bry ohm