Parterapi/ Relationsterapi

En vidöppning i tidigare bagage. I resan längs förväntningar, behov och känslor. Allt för att komma närmare varandra i relationen - oavsett om det är i en vänskapsrelation, familjerelation eller kärleksrelation.


Vad är parterapi?

Tillsammans med en parterapeut ökas medvetenheten kring vad som händer individuellt i mötet med en partner, för att både förstå sig själv och partnern och samspelet däremellan. 


Parterapeuten är en neutral och oberoende part som är till för att hjälpa alla parter att komma till tals, i syfte att ge utrymme för känslor, tankar och behov.

Parterapeuten kan även tydliggöra mönster och vägleda genom samtal och verktyg för att komma förbi hinder som försvårar kontakt och det som kan vara svårt att lösa eller ta upp på egen hand. Ofta är det kommunikationen som försvårar att mötas och en parterapeut kan ge verktyg för att lättare känna medkänsla och ge förutsättningar för att kunna lyssna samt bemöta.

När är par- och relationsterapi hjälpsamt?

Par- och relationsterapi kan vara hjälpsamt för både kärleksrelationer men även för utmaningar i relation till familjemedlemmar (syskon, barn, förälder, släktning), en vän eller kollega.   

Vanliga orsaker till parterapi:

 • Konflikthantering - såsom ekonomi, barn, olika behov
 • Kommunikation – brist på bemötande, medkänsla
 • Känslohantering – sorg, ledsamhet, frustration, besvikelse
 • Sexliv – obalans, fungerar inte
 • Otrohet och förtroendefrågor
 • Stagnation – skilsmässa eller försöka utveckla den vidare?
 • Finns det förutsättningar för en bra relation?

Varför ta hjälp av ett relationsproffs? Helst i förebyggande mood!

Många som söker terapi kring relationer får stor hjälp i att i att kunna vara mer sig själv, utifrån sitt autentiska jag, i olika sammanhang. Andra söker ett tryggare ledarskap med sig själv eller tillsammans med andra. Andra kanske känner ensamhet och längtan efter att skapa mer öppna, givande och ärliga relationer. Eller så blir symtom såsom ångest, depression, tvångstankar, beroende, medberoende, sömnstörningar budbärare på att relationen till dig och/eller andra blivit ett hinder och kanske begränsar för mycket i livet. 


Oavsett var du befinner dig finns det fin hjälp att få för att komma förbi låsningar eller för att kunna nå en djupare utveckling och läkning oavsett relation. Allra helst i förebyggande mood såklart och inte bara när det osar kris.


 • Minska eller förhindra missförstånd och bråk
 • Bli bättre på att både förhindra och avhjälpa konflikter
 • Stärka kommunikationen i relationen med andra och dig själv 
 • Få känslan av en större mening i livet och i relationen
 • Känna mer kärlek och livsglädje
 • Stärka relationens utvecklingspotential
 • Stärka ledarskapet i gruppen eller med sig själv
 • Minska oro, ångest, depression, sömnsvårigheter

Ta hjälp av en parterapeut

Vi finns här redo att bry ohm

Bryohm kurerat