Psykoterapeut

Träffa en Psykoterapeut

Psykoterapi finns i många inriktningar och former, och vi lovar påstå att det finns en psykoterapeut för varje person och behov!


En psykoterapeut kan guida dig längs vägen till inre förändring där du kan få stöd till inre varaktighet och djup transformation.

Ta hjälp av en psykoterapeut?

Många gånger väntar vi alldeles för länge innan vi ens överväger att ta hjälp. Inte konstigt, bara mänskligt. Vi tenderar nämligen att just söka hjälp när det skaver eller krisar rätt rejält. Det finns många inriktningar inom psykoterapi som har flertalet olika fokusområden för att tajma in och avhjälpa just för de behov som finns.


Genom terapeutiska samtal och strategier kan en psykoterapeut hjälpa dig att utforska dina känslor, tankar och beteenden och stötta dig på vägen mot större självinsikt, lösa upp blockeringar och hantera obearbetade sår, trauman eller känsloupplevelser.


Vågar du ta steget mot läkning och bättre livskvalité genom djupare personlig utveckling?

Vägar tillsammans med psykoterapeut

Det finns många inriktningar. Några utvalda här redo att utforskas vidare utefter dina behov, ambitioner, livsfas och symtom.


  • Psykosyntes – en holistisk psykoterapiform som främjar personlig utveckling och integration av olika aspekter av självet.
  • KBT –terapiform som fokuserar på att förändra tankemönster och beteenden för att förbättra psykiskt välbefinnande.
  • Schematerapi – fokuserar på att identifiera och omstrukturera djupt rotade negativa mönster och känslor, för att främja personlig tillväxt och förändring.
  • Gestaltterapi - betonar den relationella betydelsen, utifrån att människan blir till i en relation till något/någon och kan förstås mot bakgrund av sina relationer och sitt sammanhang.

Ta hjälp av en psykoterapeut

Vi finns här redo att bry ohm

Bryohm kurerat