Skriv av dig med stöd av skrivterapi

Sätt ord på starka känslor, förändra tankar och läk utifrån skrivandets kraft som uttrycksmedel. Eller få stöd i en kreativ process oavsett om du vill läka, förstärka eller frigöra något.

Vad är skrivterapi?

Skrivterapi, och skrivandets kreativa process, är en form av metod som kan ge effektiva vägar för att lära känna sig själv samt stödja och avlasta kring tankar. Att skriva sägs ha en läkande effekt och kan vara en fristående eller kompletterande metod till samtal inom exempelvis psykoterapi eller coaching. 


Tillsammans med en skrivterapeut kan skrivandets form vara en metod som är mycket hjälpsamt för att exempelvis sätta ord på starka känslor, uttrycka sig inför, under eller efter en känslomässig process. Extra betydelsefullt har skrivterapin varit för personer som varit utsatta för traumatiska händelser i livet eller händelser som kan utlösa starka stressreaktioner.


Skrivterapi eller skrivandets form kan hjälpa dig som vill:

  • Minska depression, oro, ångest
  • Hitta en lättillgänglig metod för stöd vid stress, ångest, trauma
  • Utforska ditt inre
  • Frigöra känslor och tankar som har en blockerande effekt
  • Komma i närmare kontakt med hela ditt känsloliv


Skriv av dig - 4 x med James Pennebaker

Prova på skrivandets terapeutiska effekt på egen hand eller ta stöd och vägledning tillsammans med en skrivterapeut som kan anpassa metoden för dig och det du behöver.


James Pennebaker, professor i psykologi vid University of Texas, en av de första att använda skrivterapin har utformat ett speciellt tillvägagångssätt där skrivandets effekt på hälsan studeras. 

Här är Pennebakers egna metod som du kan testa på egen hand: 


Skriv - Under de kommande fyra dagarna skulle jag vilja att du skriver ner dina allra djupaste tankar och känslor om antingen en traumatisk livshändelse eller en viktig känslomässig händelse som format dig och ditt liv. Skriv minst 20 minuter om dagen i fyra dagar i rad. Det kan vara svårt till en början, framför allt om du inte är van att skriva, men försök.


Släpp taget - När du skriver, släpp verkligen taget och undersök dina djupaste känslor och tankar inför det som hände. Gör inte om den här skrivövningen till ett brev, det du skriver är bara för dina ögon. Du kan alltså skriva om saker som du skäms för att berätta för någon annan. Om du inte kommer på vad du ska skriva, upprepa gärna det du redan har skrivit. Det viktigaste är att du fortsätter skriva. Om du skriver samma sak en gång till kan du komma över hindret som stoppade dig första gången.

Undersök - När du skriver om händelsen så undersök vad den inneburit för dina relationer till andra människor, inklusive dina föräldrar, din partner, dina vänner eller släktingar. Du kan också knyta samman händelsen med ditt förflutna, ditt nuvarande liv och din framtid – eller vem du har varit, vem du vill vara och vem du är nu.


Underhåll i fyra dagar - Du kan skriva om samma händelse eller erfarenhet under alla fyra dagar eller skriva om olika händelser varje dag. När du skriver, bry dig inte om stavning, grammatik eller meningsbyggnad. Den enda regeln är att när du börjar skriva så skriv tills 15–20 minuter har gått. 


Källa: Modern Psykologi

America Psychology Association, Psychology Today

Hitta din skrivterapeut

Vi finns här redo att bry ohm