Stressa rätt är faktiskt lätt

Stressa rätt är faktiskt lätt?

Dan Hasson, Docent i folkhälsa, Forskare från Mayo Clinic & Karolinska Institutet inom stresshantering & hälsopromotion säger det så klokt när vi ska dyka djupare in i stress genom tiderna och hur vi kan stressa lättare?


"Inse att livet handlar om att vi ska bidra till en bättre värld – då mår vi och andra bra. Du kan bli viktig för andra genom dina handlingar"


Klart vi blev nyfikna på att höra Dans lugna röst kring stress och hur vi kan bidra till en bättre värld. Att behärska vår livsviktiga reaktion, stressen, kan bidra till ökad livskvalité, bevarad och förbättrad hälsa samt högre prestationsförmåga. Samtidigt är stressrelaterade sjukdomar en stor utmaning för vår folkhälsa. 


Att stressa rätt är helt klart en konst. Hur ska man stressa rätt då? Det är faktiskt lätt enligt Dan.

  

Pst! Unna dig att utforska mer kring stress och framförallt avgörande återhämtning 

Att stressa rätt är faktiskt lätt?

Hej Dan!


Ja men hur gör vi det på bästa sätt?


Dan: Genom att stressa lagom och regelbundet och varva med tillräcklig återhämtning. Det är som vilken budget som helst – man behöver planera och skapa rutiner så att den går ihop och att man hellre har lite överskott än underskott.


Hur kom du in på stresshantering och hälsopromotion från allra första början?  

 

Dan: Att hjälpa människor har varit mitt mål och drivkraft sedan jag var barn. Just dessa två ämnen har varit de områden jag valt att fokusera på för att försöka hjälpa så många som möjligt.

Stressrelaterad ohälsa har sköljts över oss som tysta pandemier rätt länge. Idag pratar vi ännu mer om det och verkligheten visar att den också sjunker ned i åldrarna. Är det så enligt dig? 

 

Dan: Den här frågan är svår att besvara kortfattat. Stressrelaterad ohälsa har beskrivits i alla tider och det finns en föreställning om att vi skulle vara mer stressade idag än tidigare. Men det går inte att resonera så eftersom stress är en relativ upplevelse.


Det innebär att en 15-åring vars mobiltelefon går sönder kan bli lika stressad som en person som flyr för sitt liv i ett krigshärjat område. Att då hävda att vi skulle vara mer stressade idag än tidigare är nästintill omöjligt att härleda. Däremot är det relativt klarlagt att förekomsten av psykisk ohälsa ökat senaste decennierna och troligen blir vanligare framöver. Samtidigt omdefinieras kriterier för psykisk ohälsa och nya diagnoser tillkommer. Med andra ord kanske det inte är så enkelt som att psykisk ohälsa bara ökar, utan den ökade förekomsten kan också förklaras av andra faktorer. Om man exempelvis ändrar kriterier eller om nya diagnoser tillkommer kanske något klassificeras som en form av psykisk ohälsa idag, som möjligen inte skulle gjort det tidigare.


När det gäller psykisk ohälsa bland barn och unga kan det mycket väl vara så att det stämmer, men jag känner dessvärre inte till några välgjorda forskningsstudier som visar att den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Däremot finns det undersökningar och rapporter som hävdar att det är så. Tillförlitligheten i slutsatserna från dessa rapporter är dessvärre oftast låg, inte minst på grund av påtagliga och grundläggande brister i datainsamlingen. Sådana felmätningar som jag tagit del av har dels inneburit att bedömningar inte gjorts på ett korrekt sätt och att förekomsten därutöver sannolikt överskattats.

 

Vad ser du för hot mot vår folkhälsa idag jämfört med tidigare? Och hur kan vi förbereda oss bättre för att stärka den? 


Dan: Det finns många hot mot folkhälsan, men inom mina områden skulle jag säga att det är ungefär samma som tidigare. Inte så många nyheter med andra ord, kanske mer ny paketering av tidigare problem, t ex i form av nya diagnoser eller ändrade diagnoskriterier. Därtill, självklart ny teknisk utveckling, exempelvis digitalisering, som skapar ytterligare förutsättningar både för att förbättra och försämra folkhälsan. 

 

 

Var hämtar du själv inspiration ifrån för att stärka upp ditt eget välbefinnande både på ett individuellt och relationellt plan? 

 

Dan: Kost och motion så klart, ständigt pågående utvecklingsarbete med tankeprocesser och känslor. Därtill även att genomföra och ta del av vetenskapliga studier, samt andliga och filosofiska samtal.

Dans 3 bästa metoder för att bry ohm

  • Återhämtning, förhållningssätt och mål.


  • Inse att livet handlar om att vi ska bidra till en bättre värld – då mår vi och andra bra. Du kan bli viktig för andra genom dina handlingar. När alla tänker på varandras bästa och därmed vill vara viktiga för varandra får vi en bättre värld.


  • Via mitt verktyg Healthwatch kommer du åt konkreta och vetenskapligt säkerställda verktyg för stresshantering och hälsopromotion. Verktyget är kostnadsfritt för privatpersoner.

Aktuell med:

FAKTASTISKT


Dan Hasson har utvecklat metoden Faktabaserad organisationsutveckling som stöd till chefer, för att kunna ta välgrundade beslut som de kan stå för. Chefer och beslutsfattare utgår alltför ofta från förutfattade meningar – inte fakta – när de fattar viktiga beslut, vilket ibland kan få ödesdigra konsekvenser.


Metoden beskrivs i nya boken Faktastiskt – rätt verktyg för ledare och HR. Boken ger vägar framåt för energigivande systematiskt arbetsmiljöarbete, hjälp för medarbetare med stressrelaterad ohälsa till effektiv rehabilitering samt hur man kan skapa delaktighet och vinna medarbetarens tillit.


Mer om Faktastiskt


STRESSA RÄTT


Stressa rätt med lättillgängliga tekniker och metoder. Med små medel kan man förbättra sin sömn, höja sin energi och njuta mer av livet. Dan Hasson guidar med fin pedagogik och konkreta tips och övningar.


Mer om