Ensamhet - känn dig inte ensam om du känner dig ensam

Behovet av att vara ensam ser väldigt olika ut och det finns även många sätt att vara ensam på. Att vara ofrivilligt ensam kan vara skrämmande.


Vad innebär det att vara ensam?

Ungefär var sjätte person i Sverige saknar en nära vän och forskning visar att ensamhet, den ofrivilliga, anses vara lika skadlig som exempelvis rökning. Behovet av att vara ensam ser väldigt olika ut och det finns även många sätt att vara ensam på. Att vara ofrivilligt ensam kan vara skrämmande. Vi är flockdjur och gjorda för att tillhöra ett sammanhang och få vara en del i en gemenskap. Att vara utanför, att bli berövad sin flock eller inte ha ett naturligt umgänge kan framkalla oro, nedstämdhet och skapa ångest. I många fall kan ensamheten bli destruktiv och skapa onödig isolering.

Mot den andra sidan kan ensamhet vara välgörande stunder till återhämtning eller då vi får chans till nya perspektiv och överblick för att lösa utmanande tankar eller utmaningar. Likaså är att vara ensam en chans till att få välbehövligt andrum där kreativitet kan få mer utrymme att växa fritt. Alla har olika sätt att förhålla sig till ensamhet och i olika skeden kan den påverka oss på olika sätt. 


Källa: Mind.se/Anna Bennich Karlstedt, leg psykolog, leg psykoterapeut och författare.

”jag har träning i att inte vara så upptagen av att åtgärda utan bara lyssna” - Ullakarin Nyberg, psykiatriker och suicidforskare kring styrkan för att lättare kunna mötas

När ensamheten blir för tung?

Blir ensamheten för tung, hör av dig till någon här under de livsviktiga numren. Eller sök stöd hos en av våra yrkesverksamma som längtar efter att möta och bry ohm dig.


Varför inte närma dig någon främling, stödperson eller vän du har nära eller som finns där på avstånd trots motstånd. Människor vill känna sig behövda och att få hjälpa till är oftast något som ligger oss varmt om hjärtat.

Bryohm kurerat