Smärta

Smärta

Smärta är något vi alla har ibland eller kanske konstant, oavsett om det gäller emotionellt eller fysiskt.


Vi alla har ju en alldeles egen relation till smärta – just för att det är omöjligt att leva ett liv utan. Det är via smärta, oavsett var den sitter, som vi instinktivt kan lära oss vad som kan vara farligt för oss eller vad vi behöver justera.

Vad är smärta?

Smärta är en komplex och subjektiv upplevelse som kan vara både fysisk och emotionell. Det är dessutom en viktig mekanism som kroppen använder för att varna oss om potentiella skador eller hot mot vårt välbefinnande.


Kopplingen till känslorna?

Det är viktigt att komma ihåg att smärta inte bara är en fysisk upplevelse. Den kan också vara kopplad till våra känslor, tankar och tidigare erfarenheter. Emotionell smärta, såsom sorg, hjärtesorg eller psykiskt lidande, kan vara lika verklig och påverkande som fysisk smärta.

Olika slags smärta?

Smärta kan vara akut eller kronisk. Akut smärta är oftast kopplad till en tydlig och konkret orsak, som en omedelbar skada eller sjukdom. Kronisk smärta å andra sidan, är en långvarig och ihållande smärta som kan vara i månader eller till och med år.


Smärta kan påverka alla aspekter av en persons liv, såsom livskvalité inklusive fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Varför vi upplever smärta, förutom uppenbara fysiska skador, är otroligt invecklat. Om vi förtränger känslor och inte processar händelser, kan det ta sig i uttryck som smärta i kroppen istället.


Hur kan man bemöta sin smärta?

Vad som är just din väg behöver utforskas, det finns inte en väg för alla för att bemöta och ta hand om sin smärta. En helhetsapproach för att se varför din smärta finns där kan vara avgörande och kan inkludera både medicinsk undersökning samt olika behandlingar inom kroppsterapi, psykoterapi och livsstilsförändringar. En avgörande nyckel är att just se över helheten där kropp-sinne-själ går hand i hand.


Hjälpsamma vägar för att undersöka varifrån smärtan härstammar samt finna långsiktiga vägar bort från smärtan är att utforska olika typer av behandlingsmetoder inom kroppsterapi såsom somatic experience, fysioterapi, osteopati, naprapati samt exempelvis hypnosterapi, healing eller breathwork för att integrera och hjälpa kroppen att läka i ett nära samspel med kropp-sinne-själ.

Ta hjälp av en specialist på smärta

Vi finns här redo att bry ohm

Bryohm kurerat