Hypnosterapi

Hypnosterapi

Hypnosterapi är en terapeutisk metod för att guidas till ett avslappnat mentalt tillstånd, för att utforska och behandla psykiska och emotionella utmaningar, såsom stress, fobier, beroenden m,m


En kanal som möjliggör att snabbare öppna upp och upptäcka mer om sitt inre liv. Kom in i djup avslappning för ett högre medvetande via ditt undermedvetna.

Vad är hypnosterapi?

Inom hypnosterapi sätts kroppen, via enkla tekniker såsom exempelvis andning och vägledd meditation, in i muskulära avslappningstillstånd där de egna mentala rörelserna under sessionen guidar till det undermedvetna. I syfte att lättare skapa tillgång till vårt högre medvetande och komma åt information. Information som kan handla om gamla programmeringar av minnen, önskade eller undertryckta känslor och behov som kan sätta sig som blockeringar i kroppen, både fysiskt och mentalt. 

Hypnosterapi finns i olika former där det centrala är att hjälpa till med känslohantering, läkning, förändring och medvetenhet via kroppens egna naturliga system.


Läs mer om exempelvis klinisk hypnosterapi som sker via behandling av psykoterapeut.

Vad gör en hypnosterapeut?

Hypnosterapeuten fungerar som ett verktyg för att låta hjärnan få avslappning och därmed ge avlastning i syfte att få tillgång till hela energin via kroppen och det kroppsliga medvetandet. Andning och vägledd meditation är centrala delar under själva hypnossessionen där samtalscoaching kan ske både innan, under och efter själva behandlingen. I hypnosen används ett medvetandetillstånd som är öppet, kreativt och mottagligt, något som kan liknas med ”trance”.


Hypnos kan vara hjälpsamt för dig som vill:

  • Bli mer medveten kring ditt undermedvetna och dina programmeringar, känslor och minnen
  • Få till en beteendeförändring ex vid kontrollbehov, överprestation, skadebeteende
  • Få stöd i känslohantering ex vid skuld, skam, otillräcklighet, sorg, frustration
  • Få stöd att komma ur ett beroende, missbruk 
  • Få starkare självkänsla, självkännedom, självmedvetenhet
  • Få hjälp ur depression, utmattning, trauma, ångest, tomhet, sorg
  • Läka kropp och själ på ett kroppsligt och psykosomatiska angreppssätt

Hitta din hypnosterapeut

Vi finns här redo att bry ohm

Bryohm kurerat