Sorg

Känn på sorgen och släpp ut gråten

Att vara i sorg eller känna sig sorgsen är något som drabbar oss alla förr eller senare i livet, på ett eller annat sätt. Men som vi oftast alltid står handfallna inför. 


Släpp ut gråten, den är till för att lugna och läka. Och kom ihåg; att bemöta sig själv eller någon annan i sorg kräver mod, så låt oss vara modiga tillsammans!

Vad är sorg?

Sorg är en naturlig och universell mänsklig reaktion på förlust eller förändring. Upplevelse av sorg och sorgreaktioner tar hela vårt system i besittning och omfattar känslor, tankar, beteenden och fysiska reaktioner.


Viktigt att komma ihåg är att alla har sin alldeles egna sorgreaktion! En person kanske gråter hela tiden medan en annan inte har några tårar alls. Vissa kanske fortsätter som inget har hänt och andra vill prata mycket om det som har hänt. Det finns inget rätt sätt att sörja, allt är okej!


Sorg kan också vara starkt kopplat till kärlek. Vi hade inte känt sorgen om något inte var kopplat till just kärleken.

Allt som inte blev som det var tänkt?

När man tänker på sorg så förknippar man det ofta med ett dödsfall, en förlust av en nära anhörig, partner, vän eller husdjur. Kanske är det också därför vi inte alltid vet att vi är drabbade av just sorg, när något annat svårt händer oss. Förluster eller förändringar av tungt slag tex separation, relationsproblem, kränkningar, förlust av ett jobb eller en vänskap, barnlöshet, sjukdom, beroendeproblematik och utanförskap är alla exempel som kan sätta igång en sorgeprocess.


Det är svårt att beskriva sorg men en sammanfattning kan vara en känsla över allt som inte blev som det var tänkt.

Hur påverkas vi av sorg?

När vi drabbas av sorg så är det ofta en alldeles överväldigande, totalt overklig känsloupplevelse där inga tidigare referensramar av känsloarbete verkar räcka till. Ofta står vi handfallna inför hur vi ska ta oss vidare. En person i sorg kan lätt tappa bort sin förmåga att ta sig igenom sin vardag – och behöver sitt supportsystem av människor mer än någonsin.


Varje process är unik!


Varje människas sorgreaktion är komplex och unik och det finns ingen ”vanlig” reaktion. Alla reagerar och uttrycker sin sorg på så olika sätt och under varierande tid. Det är en högst subjektiv och komplex känsloupplevelse och inkluderar hela känsloregistret såsom:

 • nedstämdhet
 • ilska
 • förvirring
 • avstängdhet
 • ångest
 • apati
 • förtvivlan eller skuld för att nämna några.

Rent fysiskt kan man övermannas av trötthet, svaghet, problem med sömn, värk, överkänslighet, och förändrade beteenden som bla kan inkludera tankspriddhet, svårt att få saker gjorda, gråt, ensamhet och isolering samt socialt tillbakadragande.

Går sorgen över?

Även om man tar hand om sin sorg och bearbetar, möter sina känslor och processar, så finns inga garantier att sorgen helt går över. Förlustkänslor eller saknad försvinner oftast inte, men man hittar rum i sitt hjärta för sorgen.


Att faktiskt ge sig och sorgen utrymme att få finnas och ta sin plats för att bearbetas, är nog den bästa chansen vi har för att kunna gå vidare i livet.


Oavsett hur man sörjer, så kan man räkna med att sorgen på intet sätt är linjär i sin process – snarare så går den i vågor fram och tillbaka. Sorgen är även en adaptiv mekanism som hjälper oss att bearbeta och acceptera förlusten över tid.


Hjälp längs vägen

 • Visa att du finns. Känner du någon i sorg? – undvik inte människan, gå inte in i rädslan att göra fel – bekräfta, våga stanna och fråga hur personen har det. 
 • Visa sårbarhet. Att bemöta sig själv eller någon annan i sorg och vara i sårbarheten kring det som känns kräver mod, men låt oss vara modiga tillsammans!

 • Kroppsterapi. Prova metoder inom exempelvis andning, meditation eller somatic experience för att stötta upp kroppens eget läknings- och supportsystem.
 • Ta emot hjälp eller sök upp den. Ta hjälp tillsammans med en samtalsterapeut, somatic experiencing terapeut, coach eller specialist nischad inom sorgbearbetning. 

Ta stöd kring sorg

Vi finns här redo att bry ohm. Läs mer genom att klicka på oss!

Dumpa bagaget - föreläsning

Skapa det liv du vill, så att du kan leva din fulla potential.


En föreläsning med Anders Magnusson som grundat Svenska Institutet för sorgbearbetning. Få verktyg för livet kring hur du kan försonas med dig själv och dina erfarenheter, för att bli fri att skapa ditt liv. För under sorgen väntar glädjen.


Ett föredrag med verktyg i syfte att ge:


- Mod till förändring

- Kraft till handling

- Nycklar till frihet

- Släppa dina inre hinder

- Konsten att förlåta

Bryohm kurerat