Hälsocoaching/wellnesscoaching

Hälsocoaching/ wellnesscoaching

Ta rygg på en hälsocoach eller wellnescoach för att göra de där livsstilsförändringar du länge längtat efter att göra - för hela dig.


Hälsocoaching kan innefatta olika aspekter av hälsa, såsom kost, motion, sömn, stresshantering och personlig utveckling.


Livsstilen du längtat efter

Hälsocoaching är en metod att ta hjälp av för att göra livsstilsförändringarna som kan göra den där skillnaden för holistisk hälsa, ökat välbefinnande och mer balans i livet. En hälsocoach ger stöd, vägledning och motivation för att skapa bättre vanor eller komma över utmaningar såsom sluta röka, skapa goda sömnvanor eller exempelvis stärka upp träning och kondition.

Hälsocoaching skiljer sig från traditionella medicinska behandlingar genom att fokusera på att stärka individens självständighet och ansvar för sin egen hälsa. Hälsocoaching kan vara en hjälp för personer som vill förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande men som inte vet var de ska börja eller behöver extra stöd och motivation för att nå sina mål.

Vad är skillnaden på en hälsocoach och wellnesscoach?

Skillnaden är subtil och kan variera något samt används ofta synonymt. Generellt så fokuserar båda på att hjälpa individer att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande genom friskvård. Det finns några subtila skillnader:


En hälsocoach – fokuserar ofta på att hjälpa till med att komma över specifika hälsoproblem och göra en plan för att hantera dessa. Planen kan inkludera att ge råd om kost, motion, sömn och stresshantering. Hälsocoachen kan ha en mer medicinsk inriktning genom att lägga fokus på exempelvis att sänka blodtryck eller se över utmaningar kring vikten.


En wellnescoach – fokuserar ofta på en bredare definition av hälsa som även inkluderar utökat fokus kring värderingar, relationer och aktiviteter kring  fysisk, emotionell och andlig hälsa.

Vanliga områden och verktyg inom hälsocoaching:

Hälsobedömning: En hälsocoach kan använda hälsobedömningar för att få en bättre förståelse för klientens hälsotillstånd och identifiera områden som behöver förbättras


Målsättning: Uppsättning av hälsomål och utveckla en plan för att uppnå dem


Kost – och näringsrådgivning: Råd om hälsosam kost och näringsintag som kan hjälpa till förbättringar


Tränings- och motionsrådgivning: Guidning kring träning för att stärka hälsa och välbefinnande


Stresshantering: Ge råd och tekniker för att hantera stress och minska stressens negativa effekter på hälsan


Självledarskap och personlig utveckling: Ge stöd i att utveckla självledarskapskompetenser och personlig utveckling som kan bidra till att uppnå hälsomålen


Motivation och stöd: Ge stöd och motivation genom hela processen för att uppnå hälsomål och stärkt hälsa


Hitta din häslocoach

Vi finns här redo att bry ohm