Musikterapi

Musikterapi

Målet med musikterapi är att väcka och ge plats för lekfullheten och kreativiteten i sitt eget konstnärliga uttryck.


Terapiformen kan även kombineras med att måla eller skriva till musiken vilket stödjer att synliggöra sig själv, både i utforskande, självutvecklande eller i ett läkande syfte.


Vad är musikterapi?

Musikterapi är ett sätt för att lugna, stimulera, avleda och lindra. I en form som både kan vara hälsofrämjande, personlighetsutvecklande eller bearbetande. Metoden är en del inom konstterapi där även psykodrama, bildterapi, dansterapi ingår.


Terapiformen har en vetenskaplig grund och bygger på hur vi lättare kan öppna upp oss med musikens inverkan och därmed lättare kan kommunicera, skapa kontakt - med sig själv och andra, samt bidra till att få ny motivation. 

Forskning* har även visat att speciellt barn kan sänka nivån av stresshormoner i kroppen med hjälp av musicerande och att körsång stimulerar till kroppens återuppbyggnad. 


*Töres Theorell, Noter om musik och hälsa. Karolinska Institutet University Press, Stockholm 2009


Hur går musikterapi till?

Musik som terapiform är en behandling som baseras på att man spelar eller lyssnar på musik, antingen som fristående element eller i kombination med djupgående samtal. 

 

Terapiformen kan även kombineras med att måla eller skriva till musiken vilket stödjer att synliggöra sig själv, både i utforskande, självutvecklande eller i ett läkande syfte.


Det finns huvudsakligen två huvudspår i musikterapi där Guid Imagery and Music (GIM) är en så kallad receptiv form av musikterapi som använder främst den klassiska musikens förmåga att komma åt lager i vår inre värld, bortom det vi tänker oss fram. Idag används GIM-metoden också som en självständig del inom psykoterapi.

Hitta din terapeut inom musikterapi

Vi finns här redo att bry ohm