Konstterapi

Utforska sambandet mellan kreativitet och hälsa genom psykodrama, bildterapi, dansterapi och musikterapi.


Att det finns ett samband mellan kreativitet och hälsa är en gammal insikt som finner stöd i modern forskning. Genom att aktivera konstnärliga metoder och processer kan bestående balansering av hela människan ske - med möjligheter till nyorientering och läkning.

Vad är konstterapi, uttryckande terapi?

Konstterapi är en terapiform som använder konst och kreativa processer för att hjälpa till att och hantera känslor, tankar och beteenden. Det kan användas för att behandla ett brett spektrum av psykiska och emotionella problem, inklusive stress, depression, ångest och trauma.

Konstterapeuter arbetar vanligtvis med individer, grupper eller familjer och kan använda olika konstmaterial och tekniker, såsom målningar, teckningar, musik, rörelser, skulpturer och fotografier, för att hjälpa patienterna att uttrycka sig och bearbeta sina känslor.

Inom den uttryckande konstterapeutiska terapin ingår främst fyra metoder:

PSYKODRAMA

Inom psykodrama är de egna konflikterna och dess känslor huvudrollen. Kroppen, andningen, rösten, rollspelen tar plats på scen för att utforska sig själv, och andra.

BILDTERAPI

Bildterapi är en form mer bortom orden. När vi lyfter fram drömmar, dolda bilder eller händelser som vi har inom oss händer det något.

DANSTERAPI

Ibland kan det vara lättare att ge uttryck för sina känslor i rörelse, såsom i dans, än i ord. I det skede vi tar tillbaka våra naturliga rörelser kan vi återta vår kraft mer fullt ut.

MUSIKTERAPI

Musik som terapiform är en behandling som baseras på att man spelar eller lyssnar på musik, antingen som fristående element eller i kombination med djupgående samtal.