Social - RELATIONER – Par, familj, grupp, interpersonell

Nära relationer

Nära relationer handlar just om att nära dem. Att ge relationen närvaro kan vara livsviktigt - oavsett om det är att agera i förebyggande syfte eller när det skaver rejält.


Det är de sunda relationernas högtid i år och för alltid. Öva och ge tid och kärlek för de mellanmänskliga relationerna i ditt liv.

Nära relationer

Utforska dig och varandra oavsett om det gäller en familjerelation, vänskapsrelation eller parrelation för att ge den näring.


Ihop på egen hand eller via en sparringpartner. En hjälpande hand, en trygg kontakt, en lugnande röst eller avgörande moment kan göra så mycket för relationerna i stort som smått, och därmed vår hälsa.

Vilka yrkesverksamma finns främst till hands inom området här?

Psykologer, Psykoterapeuter, Kuratorer, Krisstödjare, Familjerådgivare, Parterapeuter, Gestaltterapeuter, Relationscoacher, Dejtingcoacher, Livscoacher, Sexologer m.fl.

Nära dina relationer

Eller kom närmare en. Varför inte hitta den du längtar efter? Vi finns redo att bry ohm oavsett behov.

Utvalda metoder

Läk emotionella trauman. Öva på närvaro, bemötande, konflikthantering, självledarskap, gränssättning och allt däremellan.

Relationell KBT

Inom relationell KBT medvetandegörs vanliga mönster som är mer relationell i sin karaktär där terapeuten hjälper klienten att se hur man interagerar i situationer kring relationer med andra människor och sig själv.

Psykoterapi

Upptäck inriktningar inom psykoterapi som huvudsakligen fokuserar på relationsproblem. För att se över utmaningar i mellanmänskliga relationer som kan ge hjälp för att bearbeta återkommande bråk, separationer, sorg eller vid behov av att gå in i nya faser.

Trauma

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi riktar sig till barn, tonåringar och deras föräldrar för att hjälpa till att hantera efterdyningarna av traumatiserande händelser. Behandlingen syftar till att minska symtomen av PTSD, depression, ångest och andra relaterade svårigheter men även till att förbättra familjeklimatet och relationen mellan det drabbade barnet och dess föräldrar.

Coaching

Par- och relationscoaching utgår från vad som fungerar i relationen och bygger vidare på det för att stärka individens styrkor i relationen och hur parrelationen (vänskaps-familje-kärleksrelation) kan stärkas.

Parterapi

Tillsammans med en parterapeut ökas medvetenheten kring vad som händer individuellt i mötet med en partner, för att både förstå sig själv och partnern och samspelet däremellan. Parterapi är ett verktyg för att lösa exempelvis ständiga bråk, känslor vid energikrävande situationer och närhetsproblematik.

Dejting

Genom coaching kring dejting kan en lättare förståelse för sina egna och andras beteende och behov nås. Ofta kan det kännas skönt att ha någon att bolla med kring sitt egenvärde, värderingar och behov i relationen till sig själv och med varandra för att lättare lyckas hitta eller behålla en relation.

Sexcoaching

Tillsammans med en sexcoach ges stöd i att ta fram sin lust, få hjälp med något som inte fungerar eller kan bli bättre i sexlivet, antingen för sig själv eller tillsammans.

Sexsibilitycoaching

Tillsammans med en sexsibilitycoach tränar man praktiskt på närhet. Att komma mer i kontakt med sin egen njutning, sätta gränser, närvaro, kommunikation för att få en djupare inre kontakt med sin sexualitet.

Sexualterapi

Sexterapi kan ges individuellt och/eller i par. Livssituation och utmaningar kartläggs via samtal som är det främsta redskapet under sessionerna men även inslag av mindfullnes och avslappningsövningar är vanligt.

Anknytning

I denna form av psykoterapi sker reflektion kring tidigare anknytningsmönster kopplade till känsloreaktioner inom nuvarande relationer. Individen eller personerna i relationen reflekterar kring de anknytningsmönster som finns och vilka mönster som kan skapa utmaningar i nuvarande relation, till exempel med sitt barn, familjemedlem eller partner.