Nära relationer

Nära relationer

Nära relationer handlar just om att nära dem. Att ge relationen närvaro kan vara livsviktigt - oavsett om det är att agera i förebyggande syfte eller när det skaver rejält.


Det är de sunda relationernas högtid i år och för alltid. Öva och ge tid och kärlek för de mellanmänskliga relationerna i ditt liv.

Nära relationer

Utforska dig och varandra oavsett om det gäller en familjerelation, vänskapsrelation eller parrelation för att ge den näring.


Ihop på egen hand eller via en sparringpartner. En hjälpande hand, en trygg kontakt, en lugnande röst eller avgörande moment kan göra så mycket för relationerna i stort som smått, och därmed vår hälsa.

Vilka yrkesverksamma finns främst till hands inom området här?

Psykologer, Psykoterapeuter, Kuratorer, Krisstödjare, Familjerådgivare, Parterapeuter, Gestaltterapeuter, Relationscoacher, Dejtingcoacher, Livscoacher, Sexologer m.fl.

Nära dina relationer

Eller kom närmare en. Varför inte hitta den du längtar efter? Vi finns redo att bry ohm oavsett behov.

Utvalda metoder

Läk emotionella trauman. Öva på närvaro, bemötande, konflikthantering, självledarskap, gränssättning och allt däremellan.