Reikihealing

Frigör din energi med reikihealing

Reiki har gått rätt in i folkhemmen via friskvården. Sen urminnestider har reikihealing hjälpt till att rensa ut och fylla på det egna energiförrådet i syfte att stötta upp kroppens egna naturliga läkningsprocesser.


Ge din kropp stöd för bättre sömn, minskad stress och mer energi som minst.

Vad är reiki?

Universiell livsenergi

Reikihealing är en japansk healingmetod som använts i den österländska sjukvården sen urminnes tider. Metoden involverar en reikimaster eller facilitator som överför energi till en person för att stödja kroppens egna naturliga läkningsprocesser, både fysiskt och emotionellt för att frigöra energi, där det finns blockeringar.

Aktivera kroppens självläkande förmåga

I stora drag kan reiki hjälpa till att reducera stress, aktivera serotonin-, oxytocin- och endorfinutsöndring, ge stöd till att släppa negativa tankar samt aktivera kroppens självläkande förmåga. Reiki är godkänt av WHO och praktiseras på sjukhus världen över. Metoden klassas som rehabiliterande friskvård där friskvårdsbidraget kan användas.

Hur går en reikibehandling till?

Genom varsam beröring direkt på kroppen eller på avstånd, överför reikiutövaren kanaliserad energi för att frigöra energiblockeringar på fysisk, känslomässig, mental och andlig nivå.


Energin är din egen, och reikihealern är enbart en kanal för att stärka kroppens självläkande förmåga.


Behandlingen kan leda till avslappning och sömn då spänningar och stress oftast släpper. Det kan hända att man somnar under tiden när spänningar, nervositet och stress släpper.


En session kan även ges online.


Källa: Reikiförbundet

Hitta din reikihealer

Vi finns här redo att bry ohm

Vad är reiki hjälpsamt för?

När vi har negativa känslor och tankar minskas vår livsenergi och vid långvariga negativa känslo- och tankemönster kan blockeringar uppstå.


Dessa blockeringar kan ge kroppsliga och mentala symtom som spänningar, värk, nervositet, trötthet, stress, oro och ångest.


Reiki kan vara en metod för att lätta upp blockeringarna och stötta upp kroppens naturliga läkningsprocesser - både i förebyggande och balanserande syften.

Bryohm kurerat