Somatic Experience

Läk naturligt med Somatic Experiencing

Somatic Experiencing och familjära somatiska metoder fokuserar på kroppens inbyggda visdom för att bland annat återupprätta välbefinnande, komma närmare det autentiska samt för att läka trauma. Ofta kan detta också vara vägen som fungerar om du kanske testat pratterapi men inte kommer vidare.


Kom in i djup kontakt med vad som bor i din kropp och gå varsamt mot dina naturliga läkningsprocesser.

Vad är Somatic Experiencing?

Kroppsbaserad terapeutisk form

Somatic Experiencing (SE) eller somatisk upplevelse, är en terapeutisk metod och kroppsbaserad behandlingsform som fokuserar på att läka och återställa från trauma och andra stressrelaterade tillstånd, genom att använda kroppens egna naturliga läkningsprocesser. Metoden praktiseras av SE terapeuter, psykologer, psykiatriker, psykoterapeuter samt andra kroppsterapeuter inom kroppsterapi.

Lagring av upplevelser i kroppen

En grundläggande princip inom Somatic Experiencing är att traumatiska upplevelser kan fångas och lagras i kroppen och det autonoma nervsystemet, vilket kan resultera i fysiska och emotionella symptom. Dessa symptom kan inkludera ångest, depression, kroppslig smärta, spänningar, dysreglerade kroppsliga reaktioner och PTSD.

Hitta hem via kroppen

Josefin Söderby, nischad inom Somatic Experience & Emotional Expression, brinner för att främja sambandet mellan kropp, sinne och själ. Samt underlätta emotionell frigörelse och guida i transformerande, intuitiva inre resor.


Yogalärare med fokus på kreativ sekvensering samt personlig anatomi. Med fokus på att skapa en trygg plats där sambandet mellan kropp, sinne och själ kan utforskas. Josefine strävar efter att främja självutveckling genom att använda somatiska erfarenheter och känslomässigt uttryck genom att använda kroppen med hjälp av fri rörelse och ljudande, men även genom yoga, meditation och andra verktyg.

Läk, förstärk och frigör

Hitta en trygg coach, terapeut eller tränare för att komma i mer kontakt med hela dig, ditt nervsystem och kroppens kraft för balans.

Trygg läkning genom frigörelse

SE- metoden, som den också benämns, fokuserar på att hjälpa människor att förstå och frigöra de fysiska spänningarna och reaktionsmönster som är förknippade med traumatiska upplevelser. 


Genom att vara medveten om och utforska dessa kroppsliga sensationer för att återupprätta balansen och regleringen i det autonoma nervsystemet, kan man hjälpa kroppen att bearbeta och frigöra de fysiska och emotionella spänningar som den bär på.


När kroppen får möjlighet till att återupprätta balansen i ett tryggt space, aktiveras dess inneboende förmåga till läkning.


Hur går Somatic Experiencing till?

Balansering av nervsystemet

Metoden innebär en balansering av nervsystemet på flera nivåer, vilket kan leda till bättre balans i känsloliv med en utökad möjlighet till större inre trygghet samt förbättrad livskvalitet och återhämtning.

Vanliga tekniker inom Somatic Experiencing inkluderar:

  • Uppmärksamhetsinriktad kroppsscanning
  • Övningar kring andning 
  • Utvalda rörelser och fysiska positioner där trygghet är nyckeln för att kunna våga lyssna in och bemöta det som kroppen förmedlar.

Somatiska metoder, för vem?

Somatic Experiencing och flera andra familjära somatiska metoder kan vara till nytta för personer som har upplevt trauma, stress, kronisk smärta eller andra emotionella svårigheter. Ofta kan detta också vara vägen som fungerar om du kanske testat pratterapi men inte kommer vidare.