Reikihealing

Reiki har gått rätt in i folkhemmen via friskvården. Sen urminnestider har reiki healing hjälpt till att rensa ut och fylla på det egna energiförrådet i syfte att stötta upp kroppens egna naturliga läkningsprocesser.


Energin inom reiki har påvisat effekt vid olika kroppsliga och mentala utmaningar såsom stress, ångest, spänningar, trötthet, energiblockeringar eller smärta, både för förebyggande och balanserande syften.


Vad är reiki?

Reiki healing är en japansk metod för energihealing som har använts i den österländska sjukvården i urminnes tider. Reiki betyder universell livsenergi på japanska och är en holistisk syn på healing. Metoden involverar en reikimaster eller facilitator som överför energi till en person för att stödja kroppens egna naturliga läkningsprocesser, både fysiskt och emotionellt.


Reiki är godkänt av WHO och praktiseras på sjukhus världen över. Den ses som rehabiliterande friskvård där friskvårdsbidraget kan användas.

Reiki kan hjälpa dig att:

  • Ge stöd i att släppa negativa tankar
  • Reducera stress
  • Öka vitalitet, medvetenhet, kreativitet, självkänsla
  • Aktivera kroppens självläkande förmåga
  • Aktivera serotonin-, oxytocin- och endorfin utsöndring
  • Bidra till smärtlindring
  • Rena kroppen från gifter och slaggprodukter
  • Ge positiva effekter vid sömn- och koncentrationssvårigheter

Vad kan blockeringar i vår energi ge?

När vi har negativa känslor och tankar minskas vår livsenergi och vid långvariga negativa känslo- och tankemönster kan blockeringar uppstå. Dessa blockeringar kan ge kroppsliga och mentala symtom som spänningar, värk, nervositet, trötthet, stress, oro och ångest. Reiki kan vara en metod för att lätta upp blockeringarna och stötta upp kroppens naturliga läkningsprocesser.

Hur går en reiki behandling till?

Healing kan ges genom varsam beröring på kroppen eller på avstånd, där reikiutföraren använder sina händer för att överföra kanaliserad energi och frigöra energiblockeringar på fysisk, känslomässig, mental och andlig nivå. Energin är din egen, och reikihealern är enbart en kanal för att stärka kroppens självläkande förmåga. Behandlingen kan även leda till avslappning och sömn då spänningar och stress oftast släpper. Det kan hända att man somnar under tiden när spänningar, nervositet och stress släpper.


Källa: Reikiförbundet

Hitta din reikihealer

Vi finns här redo att bry ohm

Bryohm kurerat