Ledarskap

Ledarskapet börjar med ditt eget ledarskap

Vilken version av dig själv vill du vara? Kan du leda dig själv kan du leda andra?

Vad är ledarskap?

I det personliga ledarskapet ingår det att ta ansvar för sina behov, sina handlingar och hur man leder sig själv för att utvecklas framåt. Vad som motiverar och vad som hindrar för att nå vissa uppsatta mål är så individuellt och kräver utforskande skills i närvaro. I många fall krävs det också att du ser på dig själv med kärlek och ser över dina eventuella rädslor.


Ledarskapet utifrån ett organisationsperspektiv är något som sker i relation till andra för att nå bestämda mål – att skapa resultat tillsammans. Ett ledarskap på en arbetsplats eller likväl som i rollen som förälder innebär det att förhålla sig till gruppens och individernas behov för att nå gemensamma fördelar som ofta varierar längs med tiden. 

Alltför många upplever att livet levs i passagerarsätet. Ett liv som handlar mer om anpassning där de enskilda behoven kan komma i skymundan vilket kan skapa stor stress. Att kunna leda sig själv och utveckla ett personligt ledarskap kan ha en stor positiv inverkan på hälsan genom bättre självmedvetenhet och självkänsla med effekter som mer energi, ökad motivation, bättre stresshantering, bättre sömn och förbättrad hälsostatus överlag.


För att bli en riktigt god ledare eller förebild vågar vi påstå att det är avgörande att kunna leda sig själv. En konst i sig!

Positiva hälsoeffekter att stärka självledarskapet

  • Ökad självmedvetenhet: När du kan leda dig själv, blir du mer medveten om dina styrkor och svagheter. Detta ökar din självmedvetenhet och ger dig möjlighet att fokusera på de områden där du behöver förbättra dig. Längs vägen kan det också vara klokt att se över skuggsidorna, de som ofta skymmer sikten från den rena energi. De sidor som i många fall trycks undan för att skuld eller skam står i vägen - känslor som får dig att inte vara i din fulla potential. 
  • Bättre självkontroll: Genom att öva på självledarskap kan vi också utveckla bättre självkontroll och självbehärskning. Detta innebär att du kan hantera stress och känslor på ett mer effektivt sätt och ta bättre beslut.
  • Ökad produktivitet: När du kan leda dig själv blir du mer organiserad och produktiv. Du kan prioritera uppgifter och arbeta på ett mer strukturerat sätt, för att nå individuella - och mellanmänskliga mål och syften.
  • Ökad självständighet: När du kan leda dig själv blir du mer självständig och mindre beroende av andra. Detta ger dig möjlighet att ta mer initiativ och ta ansvar för din egen utveckling utifrån drivkrafter och behov.
  • Ökad självförtroende: Genom att kunna leda sig själv kan du utveckla ökat självförtroende. Du vet att du har förmågan att ta ansvar och ta kontroll över ditt liv, vilket kan leda till ökad tilltro till dina egna förmågor.

Utvalda metoder för stärkt självledarskap

Hitta din coach, terapeut, mentor

Bryohm kurerat