Trauma

Trauma

Ett trauma är komplext i sin helhet och handlar mer om vad som skett och sker inom oss, som en konsekvens av själva händelsen.


Trauma kan handla både om ett fysiskt, psykiskt eller emotionellt trauma där kroppen håller full koll.

Vad är ett trauma?

Olika händelser i livet kan drabba människan hårt och sätta djupa känslomässiga sår som kan komma från svåra upplevelser, oavsett vad det handlar om. Såren kan påverka våra tankar, beteenden och reaktioner längs med livet vilket kan påverka vår förmåga att utvecklas samt hantera stress på ett hälsosamt sätt.


Hur de känslomässiga upplevelserna påverkat oss

Att arbeta med sina egna trauma kan handla om att utforska och förstå de sätt på vilka de känslomässiga upplevelserna har påverkat oss, och därmed hitta sätt att främja vår egen läkning och utveckling.


Kopplingen mellan trauma X kropp-sinne-själ?

Negativa händelser som påverkar oss lagras inte bara mentalt utan även i vår kropp och själ. Genom att integrera hela oss kan vi lättare utforska traumats rötter, identifiera känslomässiga mönster och använda tekniker för att lösa både fysiska, mentala och emotionella blockeringar, för att främja en mer holistisk och omfattande läkningsprocess.


Ett trauma är komplext i sin helhet och handlar mer om vad som skett och sker inom oss, som en konsekvens av själva händelsen.

Olika trauman lagras i kroppen

Ett trauma kan handla om exempelvis en anhörigs död, en allvarlig sjukdom, oläkta känslomässiga sår, övergrepp, våld, tunga förluster, psykisk eller fysisk misshandel, bråk och andra krissituationer.


Olika trauman kan lagras och sättas i kroppen under lång tid efter den faktiska upplevelsen. Därför kan olika olösta trauman som befästs hos individen eller mellan människor bidra till olika beteenden och mönster som ofta är ett resultat av att fly ohanterbara känslor. Det kan finnas ett stort behov av att bearbeta och läka de traumatiska händelserna. Under processens gång upplevs ofta stress, rädsla, ångest, skuldkänslor, skam, svårigheter med sömn och en rad olika fysiska symtom.Stöd vid trauma med EFT-tapping

Alisa är EFT-terapeuten som kan stödja längs vägen vid trauma via EFT (Emotional Freedom Technique) ihop med inslag av Compassionate inquiry - ett somatiskt tillvägagångsätt.


Denna combo tillsammans med Alisa är outstanding om du frågar oss! Ett fint stöd längs din resa där kropp-sinne-och själ är i en helhet.


Sedan 2012 har Alisa arbetat med psykisk hälsa med olika målgrupper, främst inriktad på läkning av trauma och ångestproblematik. Från hemlösa individer med beroendeproblematik till utmattade och sjukskrivna entreprenörer.

Stödpersoner för olika trauma

Vi finns här redo att bry ohm.

7 tips för självläkning vid trauma

Doktor Diamantis är kinesiologen som arbetar aktivt för självläkning med kinesisk medicin.


Han beskriver att oavsett vilka hanteringsmekanismer en individ utvecklar till följt av ett trauma så har de en sak gemensamt; ett mentalt överlevnadsförslag.

  • Meditera - för att öka självmedvetenhet, minska stress och främja emotionell reglering.
  • Rutiner - skapa exempelvis en morgonrutin eller rutiner kring sömn, inköp av mat, matlagning och träning för att skapa lugn runtomkring dig
  • Andningsövningar - för att reglera och lugna ner det sympatiska nervsystemet, som är aktivt vid stress och traumarelaterade symtom.
  • Avslappningsövningar - för att minska ångest, oro och spänning.
  • Skapa distans - genom att exempelvis sätta mobilen på flygplansläge, avsätta tid för dig själv och promenera utan att ta med mobilen
  • Rörelser - träna varsamt eller skapa långsam rörelse för din kropp
  • Dela - prata med någon om dina känslor


Källa: Nyckeln till Hälsa - självläkning med kinesisk medicin, Doktor Diamantis/ Bryohm

Hjälpsamma traumabaserade metoder

Olika trauman behöver olika individuella traumaverktyg

För att läka holistiskt där både kropp och själ är närvarande behövs en djupgående analys.

I många fall när det gäller att läka trauman är det kroppsterapi som behövs sättas in först för att hjälpa kroppen att slappna av och hitta sin egen tillit och trygghet i anknytningen till sig själv igen. Utifrån den mer trygga platsen i kroppen kan man lättare hitta både självmedkänsla och sin egen väg för att läka. 

Hjälpsamma metoder för att läka olika trauman kan vara EFT-tapping, EMDR (ögonrörelseterapi), anknytningsbaserad terapi, skrivterapi, TF-KBT och IFS (Internal Family systems) samt Compassionfokuserad terapi för att finna självtröst och stärka sin självkänsla. 


Var vaksam med att se över den yrkesverksammas erfarenhet och kompetens kring trauma vilket kräver specifik kompetens.

Holistisk psykologi

Nicole LePera är den kliniska psykologen som slår ett stort slag för holistisk psykologi. Där hon med enkla verktyg baserade på psykisk, fysisk och andlig hälsa vill bidra till att lättare kunna läka på egen hand.Källa: Mondial förlag

Bryohm kurerat