Mental träning/ Personlig utveckling

Dina mentala förmågor är som vilken muskel som helst. Vad vill du stärka just här och nu för bättre livskvalité?Bli din egen kärnforskare

Lägg fokus på evolutionen. Vi behöver dig så levande som du innerst inne är.


Eller hör av dig direkt till oss på bryohm om du vill att vi ska hjälpa till att hitta mer rätt! En hjälpande hand, en trygg kontakt, en lugnande röst eller avgörande moment kan göra så mycket för helheten.

Vilka yrkesverksamma finns främst till hands inom området här?

Mentala tränare, Mindfulnessinstruktörer, Meditationslärare, NLP-coacher, Kreativa mentorer, Livs- och stresscoacher, Selfmastery coacher mfl


Mental träning

Utforska utvalda metoder

Meditation

Meditation är träning för sinnet. Ett samlingsbegrepp för olika tekniker och övningar, såsom mindfulness, för att hjälpa till att uppnå total närvaro och koncentration för både mental och kroppslig avslappning.

Mental träning

Mental träning är till för dig som vill utvecklas, förändra eller frigöra något för att få en extra push på vägen. Fokus genom olika tekniker för att förbättra koncentration, självförtroende, motivation, visualisering och avslappning.

Kreativt mentorskap

Kanske längtar du efter att komma igång att börja skriva, dansa, måla, sjunga eller skapa på något annat vis eller så vill du nå en djupare nivå i ditt nuvarande skapande. En kreativ mentor kan bli en katalysator för att undersöka mer på djupet vad som kanske hindrar dig från att vara mer fri i din kreativitet?

Högkänslighetsterapi

HSP-terapi är inriktad och anpassad kring personlighetsdraget högkänslighet (Highly sensitive person). Formen bygger på samtal, känslohantering och intuitiv vägledning. Det undermedvetna bortom det logiska sinnet undersöks för att låsa upp och frigöra mentala, emotionella och psykiska blockeringar.

NLP

NLP-tekniker går ut på att förstå sig själva och andra bättre, ta kontroll över sina tankar och beteenden för att nå uppsatta mål. Metoden är mångsidig och kan hantera flera olika utmaningar inom områden för karriärutveckling, personlig utveckling, mental träning och hälsa.

Livscoaching

Livs- och stresscoaching fokuserar på vad som ger dig balans i livets olika delar med mål att hjälpa till att uppnå ökad glädje, personlig utveckling och mindre stress.