Trauma

Ett trauma är komplext i sin helhet och handlar mer om vad som sker inom oss, som en konsekvens av själva händelsen.


Trauma kan handla både om ett fysiskt, psykiskt eller emotionellt trauma där kroppen håller full koll.

Vad är ett trauma?

Olika händelser i livet kan drabba människan hårt. Ofta kommer de objudna eller så dyker de upp helt väntat då konsekvenserna knackat på en bra tid.


Ett trauma kan handla om exempelvis en anhörigs död, en allvarlig sjukdom, oläkta känslomässiga sår, övergrepp, våld, tunga förluster, psykisk eller fysisk misshandel, bråk och andra krissituationer.

Olika trauman kan lagras och sättas i kroppen under lång tid efter den faktiska upplevelsen. Därför kan olika olösta trauman som befästs hos individen eller mellan människor bidra till olika beroenden, som ofta är ett resultat av att fly ohanterbara känslor. Det kan finnas ett stort behov av att bearbeta och läka de traumatiska händelserna som ofta återkommer som minnesbilder. Under processens gång upplevs ofta stress, rädsla, ångest, skuldkänslor, skam, svårigheter med sömn och en rad olika fysiska symtom.

7 tips för självläkning vid trauma

Doktor Diamantis är kinesiologen som arbetar aktivt för självläkning med kinesisk medicin.


Han beskriver att oavsett vilka hanteringsmekanismer en individ utvecklar till följt av ett trauma så har de en sak gemensamt; ett mentalt överlevnadsförslag.

  • Meditera - för att öka självmedvetenhet, minska stress och främja emotionell reglering.
  • Rutiner - skapa exempelvis en morgonrutin eller rutiner kring sömn, inköp av mat, matlagning och träning för att skapa lugn runtomkring dig
  • Andningsövningar - för att reglera och lugna ner det sympatiska nervsystemet, som är aktivt vid stress och traumarelaterade symtom.
  • Avslappningsövningar - för att minska ångest, oro och spänning.
  • Skapa distans - genom att exempelvis sätta mobilen på flygplansläge, avsätta tid för dig själv och promenera utan att ta med mobilen
  • Rörelser - träna varsamt eller skapa långsam rörelse för din kropp
  • Dela - prata med någon om dina känslor


Källa: Nyckeln till Hälsa - självläkning med kinesisk medicin, Doktor Diamantis/ Bryohm

“It all starts with waking up... to what our bodies are expressing and our minds are suppressing” -Dr Gabor Mate

Dr Gabor Mate

Några hjälpsamma traumabaserade metoder

Olika trauman behöver olika individuella traumaverktyg för att läka holistiskt där både kropp och själ är närvarande. I många fall när det gäller att läka trauman är det kroppsterapi som behövs sättas in först för att hjälpa kroppen att slappna av och hitta sin egen tillit och trygghet i anknytningen till sig själv igen. Utifrån den mer trygga platsen i kroppen kan man lättare hitta både självmedkänsla och sin egen väg för att läka. 

Hjälpsamma metoder för att läka olika trauman kan vara EMDR (ögonrörelseterapi), anknytningsbaserad terapi, skrivterapi, TF-KBT och IFS (Internal Family systems) (se vidare Traumaskolan) samt Compassionfokuserad terapi för att finna självtröst och stärka sin självkänsla. 


Var vaksam med att se över den yrkesverksammas erfarenhet och kompetens kring trauma vilket kräver specifik kompetens.

Bryohm kurerat