Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi (PDT)

Grundtanken i PDT är att människan har ett omedvetet inre liv som huvudsakligen formats av nära och viktiga relationer. Få vägledning med mål att få bättre självinsikt med ökad självkännedom och medvetenhet kring känslor och reaktioner. 

Vad är Psykodynamisk terapi?

Psykodynamisk terapi är en terapiform inom psykoterapi.


En form som gör det lättare att först hur det är "nu" genom att undersöka "då".


Grundtanken är att människan har ett omedvetet inre liv som huvudsakligen formats av nära och viktiga relationer under uppväxten, och att relationer och anknytningen till andra fortsätter att vägleda under livet. Omedvetna försvar mot störande känslor, rädslor och inre konflikter leder till psykiska symtom och begränsningar. 


Ordet ”dynamisk” betonar att individers inre liv kan vara mer eller mindre i balans.

Få stöd av en trygg terapeut

Vad är PDT bra för? För vem?

PDT är bra för dig som vill bli avhjälpt kring de flesta psykiska tillstånd samt önskar förändra ditt sätt att hantera relationer eller din bild av dig själv. Det avgörande kommer att vara om personen själv har en önskan om att förstå sig själv bättre och en önskan om förändring.


Psykodynamisk terapi (PDT) som terapiform är hjälpsamt för att:

 • Öka självinsikt och självkännedom
 • Avhjälpa depression, ångest, panikångest, tvångssyndrom eller ätstörningar
 • Stärka allmän mental eller psykisk ohälsa
 • Öka förståelsen kring känslor och reaktioner och vart de kommer ifrån
 • Stärka relationer, både med sig själv och andra
 • Få stöd vid existentiella kriser och vid olika trauma

Att hitta sin egen väg

Melis är existentiell och psykodynamisk terapeut med en Msc i Psykologi, och finns här för att stötta dig i din livsresa om du vill?


Ja, för att hitta sin egen väg är inte helt lätt alla gånger och det kan bli helt avgörande att ha någon som stöd längs vägen för att komma framåt. Meli är nischad inom identitet, meningsskapande, existentiella frågor och generationella trauman.


Effekter vid samtal hos Melis:

 • Förstå dina relationer bättre
 • Lär dig sätta sunda gränser
 • Få en starkare känsla av meningsfullhet och riktning i livet
 • Använd din ångest som en vägvisare i livet
 • Utveckla din inre kompass

Hur går psykodynamisk terapi till?

Stor vikt läggs vid att bygga en tillitsfull och förtroendefull samarbetsrelation mellan klient och terapeut då det är ytterst viktigt att klienten ska kunna känna sig trygg och bekväm att kunna prata öppet. 


Utforska tankar, känslor, beteenden

I samtalet med terapeuten arbetar man tillsammans med att utforska olika problematiska tankar, känslor och beteenden som uppstår för klienten och hur dessa kan hänga ihop med tidigare erfarenheter eller händelser i klientens liv. Att på så sätt utveckla en bättre förmåga att själv kunna lösa inre konflikter som eventuellt kommer att uppstå i framtiden. "Då" för att förstå "nu"

Individens livshistoria

En annan utgångspunkt är att individens livshistoria, särskilt de första åren, har stor betydelse för den vuxna människans liv. I psykodynamisk psykoterapi arbetar man därför delvis med att bearbeta relationer, upplevelser och minnen från klientens tidiga livshistoria och att i ljuset av denna tolka och förstå klientens liv här och nu, med allt vad det innebär av relationer, känslor och livsmönster. Terapeuten använder ”då” för att bättre förstå och förändra ”nu”.

Andra vanliga inriktningar inom psykoterapi att utforska närmre