Social - RELATIONER - Arbete, Utbildning

Professionella relationer

I samspelet med andra kan vi växa och skapa stordåd.


Det kan även vara komplext och utmanande med all sin rätt, speciellt när vi kopplar in prestation i de mellanmänskliga relationerna.

Relationer på arbetet eller utbildningen?

Gräv, väx och plantera vidare för att göra skillnad för oss alla i relationerna på jobbet, utbildningen, skolan eller ja där vi samskapar och agerar ihop.


Eller hör av dig direkt till oss på bryohm om du vill att vi ska hjälpa till att paketera ihop något anpassat till din organisation eller för dig kring något du vill förstärka. En hjälpande hand, en trygg kontakt, en lugnande röst eller avgörande moment kan göra så mycket för helheten.

Vilka yrkesverksamma finns främst till hands inom området här?

Ledarskapscoacher, Mentorer, Organisationscoacher, Mentala tränare, Livscoacher, Beteendevetare, Samtalsaktivister, Arbetsmiljöcoacher, Psykologer mfl

Utvalda metoder

Öva på feedback, gruppdynamik, konflikthantering, självledarskap, gränssättning och allt däremellan.

Karriär

En karriärcoach eller jobbcoach kan stödja inför att förändra en jobbsituation, hitta olika riktningar inför framtiden eller exempelvis få fart på karriär eller mål i önskvärd riktning.

Ledarskap

Inom chefscoaching och ledarskapscoaching är största fokus på ledarskapet och vilka chefsutmaningar som finns. Stor del går till reflektion över det egna ledarskapet för att få nya perspektiv på de utmaningar i vardagen samt katalysator för idégenerering.

Livscoaching

Livs- och stresscoaching fokuserar på vad som ger dig balans i livets olika delar, oavsett privat- eller arbetsliv, med mål att hjälpa till att uppnå ökad glädje, personlig utveckling och mindre stress.

Mental träning

Mental träning för dig/er som vill utvecklas, förändra eller frigöra något för att få en extra push på vägen. Fokus på tekniker för att förbättra koncentration, självförtroende, motivation, visualisering och avslappning.

Mentorskap

Växa och utvecklas ihop med en mentor inom ditt yrkes- och intresseområde. Mentorskapet handlar om att bygga en relation baserad på förtroende och öppenhet där mentorn delar med sig av erfarenheter och kunskap för att stödja nål och potential.

Team

Tillsammans med en teamcoach jobbar teamet med att tydliggöra roller, förbättra kommunikationen och öka gruppens gemenskap. Coachens syfte är att skapa förutsättningar för att både gruppen och individen blir motiverade på både delmoment och helheten mot det gemensamma målet. När en individ mår bra och känner sig trygg levererar vi, både till oss själva, teamet och organisationen.

En sparringpartner att ta rygg på?

Vi finns här redo att bry ohm dig och er