Professionella relationer

Professionella relationer

I samspelet med andra kan vi växa och skapa stordåd.


Det kan även vara komplext och utmanande med all sin rätt, speciellt när vi kopplar in prestation i de mellanmänskliga relationerna.

Relationer på arbetet eller utbildningen?

Gräv, väx och plantera vidare för att göra skillnad i relationerna på jobbet, utbildningen, skolan eller ja där vi samskapar och agerar ihop.


Eller hör av dig direkt till oss på bryohm om du vill att vi ska hjälpa till att paketera ihop något anpassat till din organisation eller kring något du vill förstärka eller förändra. En hjälpande hand, en trygg kontakt, en lugnande röst eller avgörande moment kan göra så mycket för helheten.

Vilka yrkesverksamma finns främst till hands inom området här?

Ledarskapscoacher, Mentorer, Karriärcoacher, Organisationscoacher, Mentala tränare, Livscoacher, Beteendevetare, Samtalsaktivister, Arbetsmiljöcoacher, Psykologer mfl

Hugg tag i en karriärcoach direkt

Ulrika Mandell är karriärcoachen som är specialiserad inom karriär- och arbetsmarknadsfrågor, ledarskap, arbetsmiljö och hälsa.


Få stöd i förändringsarbeten och hitta rätt plats i livet för att må bättre. Effekter som kommer med på köpet: bättre självkännedom, ökad balans i livet, minskad stress, nytt jobb eller ändrad karriärväg, mer trygghet i ledarrollen och ökad wellbeing.

Utvalda metoder

Öva på feedback, gruppdynamik, konflikthantering, självledarskap, gränssättning och allt däremellan.

En sparringpartner att ta rygg på?

Vi finns här redo att bry ohm dig och er