Teamcoaching, Organisationscoaching

Strukturera tankarna till greppbara mål och vägval framåt för jaget, laget och bolaget.

Vad är utmärkande för coaching som metod?

Coaching fokuserar på lärande och utveckling under en process gång. Tillsammans med en coach eller tränare sätts mål och delmål upp där uppmuntran och frågor ställs längs med vägens gång. Efter en lyckad coaching period ska individen eller gruppen känna att det var vi som gjorde det!

Tillsammans med en teamcoach jobbar teamet med att tydliggöra roller, förbättra kommunikationen och öka gruppens gemenskap. Coachens syfte är att skapa förutsättningar för att både gruppen och individen blir motiverade på både delmoment och helheten mot det gemensamma målet. När en individ mår bra och känner sig trygg levererar vi, både till oss själva, teamet och organisationen. 

Vad är Organisationscoaching?

Via organisationscoaching kan organisationen och individerna inom den utvecklas framåt mot gemensamma mål. Tillsammans med coachen kan team och individer skapa en arbetsmiljö med tydliga mål, ökat samarbete och god kommunikation för utökad arbetsglädje.  

En organisationscoach/organisationskonsult kan hjälpa till vid:

  • Negativ stress och förändringsprocesser
  • Otydliga roller och mål inom organisationen
  • Konflikthantering
  • Kommunikation inom grupper och mellan individer
  • Skapa trygghet i kontakt i relationerna (samarbetspartners, kunder, interna relationer)
  • Visioner och värdegrund
  • Organisationens mål och syfte 
  • Ledarskapsutveckling, individ- och grupputveckling 


Organisationskonsulten talar ut

Vilket är det värsta böket för dig som organisationskonsult?

 

”Jag har två. Det ena är när jag kommer in för att göra en arbetsmiljöinsats och medarbetarna anser att det bara är att prata vett med ledningen. Då känner jag en viss allergi i kroppen, för det är en tokig och ohjälpsam inställning att man inte själv har ett ansvar. Det andra är när det skapas en paranoid skvallerkultur kring ledningens planer. Det handlar ofta om att man har dragit en förhastad slutsats och sedan håller man fast vid den även när omgivningen försöker justera bilden. Jag kallar det kontrainformationsfobi.”

 

Anders Rydell, Organisationskonsult. Författare till Arbetet på jobbet – om bök och bröte i arbetslivet.


Källa. Dagens industri

Hitta din team- eller organisationscoach

Vi finns här redo att bry ohm

Bryohm kurerat