Mönster kring din anknytning

Våra anknytningsmönster kan vara bland det mest betydelsefulla att utforska för att utveckla nära och hälsosamma relationer.


Vår anknytning påverkar vår utveckling och mönster i nära relationer och kan aktiveras på olika sätt i våra mellanmänskliga relationer.


Vad är anknytning?

Anknytning handlar om den trygghet som fanns, eller inte fanns, som barn för att våga upptäcka och utforska sin omvärld i syfte att lära sig mer om sig själv och andra. En bra anknytning skapas som barn och handlar om känslan kring att känna sig förstådd, skyddad och trygg tillsammans med en vuxen i en nära relation. Viktiga delar för att skapa ett tryggt anknytningsmönster sker vid exempelvis tröst, fysisk närhet, stöd och uppmuntran.


Merparten har trygg anknytning men en stor andel har mer eller mindre delar av otrygg, otrygg undvikande anknytning, ambivalent anknytning eller desorienterad anknytning. Dessa olika mönster påverkar vår utveckling och mönster i nära relationer och kan aktiveras på olika sätt i våra relationella sammanhang


Det här området är spännande och mäktigt att grotta in sig i, även fast det också kan vara smärtsamt att få fatt på delar som har gjort ont eller gör ont i stundens hetta. Men som med konditionen - öva dig i det som känns tungt så kan du vara med och skapa något som går med lätthet efter ett tag. 


Anknytningsbaserad terapi

I denna form av psykoterapi sker reflektion kring sina tidigare anknytningsmönster kopplade till känsloreaktioner inom nuvarande relationer, såsom med sitt barn, familjemedlem eller partner. Läs mer om psykoterapi och anknytningsbaserad terapi.


Bryohm kurerat