Egot - hur mycket styr det dig?

Utforska dig bortom egots sociala masker, en förvrängd bild av verkligheten, som får näring av att bli omtyckt av andra.


Hitta vägarna och bli fri från ditt osunda ego genom att släppa kontrollen samt låta intuitionen och den inre sanningen ta mer plats i ditt liv.

Ditt ego?

Vårt ego är en reflektion av oss själva. Den självbild och roll som vi ofta identifierar oss med baserat på våra tankar, känslor, åsikter och föreställningar. Egot blir den sociala masken, en förvrängd bild av verkligheten, som får näring av att bli omtyckt av andra. Där vårt ego lever för att ha makt i rädslan för att inte riktigt duga.

Egot skyddar oss också från smärta som vi kanske inte fått känna tillräckligt som kan ha bidragit till egenskaper och beteenden i tron om att inte räcka till. Det kan utvecklas till en flykt för att känna efter kring det som varit svårt att uttrycka eller som blivit sårat. Ju större smärta som vi går runt och bär på, desto större ego oftast.

Vad gör egot?

  1. Bekräftelse. Söker tvångsmässigt bekräftelse 
  2. Kontrollerar. Behov av att tvångsmässigt kontrollera
  3. Attack och försvar. Behov av att döma och försvara
  4. Förväntningar. Ger tvångsmässigt osanna förväntningar 
  5. Skydd från smärta. Skyddar oss från smärta som är svår att känna


Hur bli fri från egot?

Släpp kontrollen

Genom att släppa kontrollen, låta intuitionen och själen samt den inre sanningen ta mer plats kan det bli lättare att släppa egot.


Ifrågasätta egots röst

För att bli fri från egots grepp där vi kan vara mindre rädda kan vi behöva ifrågasätta egots röst desto mer och göra tankarna fria från oss själva.


Självmedkänsla

Att ha mer självmedkänsla för sig själv kan vara en bra start. Lättare sagt än gjort dock! Det behövs övning på samma sätt som vi tränar våra muskler att bli starka. Där ingår träningsvärk och mjölksyra lite då och då.

Vad är skillnaden på ego och ett högre själv?

EGO

Lever i offermentalitet

Mindset fyllt av rädslor

Ser misstag

Beklagar över mycket (läs i princip allt)


HÖGRE SJÄLV

Tar ansvar för att skapa en annan verklighet

Hälsosamt mindset

Ser lärdomar

Tacksamhet och finner glädje i de små stunderna


Släpp ditt ego

Egot kommer så länge vi lever vara en del av människan. Men hur stor makt egot ska ha över våra tankar handlar ofta om hur stor plats vi ger egots röst i huvudet på oss själva. Ärligt nu, är du redo att träna upp ditt mind och släppa ditt ego?! 


Hjälpsamma tekniker kan vara:

Mindfulness, tantra, yoga, compassionfokuserad terapi, psykoterapi, hypnosterapi och andning eftersom de hjälper oss bort från tankarnas terrorism. Istället stödjer de oss in i ökad kontakt med sin inre sanning och självmedkänsla, stöd för närvaro in i nuet för ökad kroppslig och mental avslappning.

“ Jag vill uppleva livet maximalt och för att kunna göra det måste jag vara fri. Hur blir jag så fri i mig själv att jag vågar göra som jag vill? Jag lär känna mig själv och bryter mig loss från mitt ego” -Loreen, Wellness

Bryohm kurerat