Egot - hur mycket styr det dig?

Utforska dig bortom egots sociala masker, som ofta är en förvrängd bild av verkligheten - som får näring av att bli omtyckt av andra.


Hitta vägarna och bli fri från ditt ego, som inte är du. Släpp kontrollen, låt intuitionen och den inre sanningen ta mer plats i ditt liv.

Ditt ego?

Reflektionen av oss själva

Vårt ego är en reflektion av oss själva. Den självbild och roll som vi ofta identifierar oss med baserat på våra tankar, känslor, åsikter och föreställningar. Egot blir den sociala masken, en förvrängd bild av verkligheten, som får näring av att bli omtyckt av andra. Där vårt ego lever för att ha makt i rädslan för att inte riktigt duga.

Ju större smärta?

Egot skyddar oss också från smärta som vi kanske inte fått känna tillräckligt som kan ha bidragit till egenskaper och beteenden i tron om att inte räcka till. Det kan utvecklas till en flykt för att känna efter kring det som varit svårt att uttrycka eller som blivit sårat. Ju större smärta som vi går runt och bär på, desto större ego oftast.

Vad gör egot?

  • Bekräftelse: Söker ofta bekräftelse, ibland på ett tvångsmässigt sätt.
  • Kontroll: Har ett behov av att kontrollera, ibland till den grad att kontrollen tar över.
  • Attack och försvar: Tendens att döma andra och försvara sig själv.
  • Förväntningar: Skapar och söker ofta orealistiska förväntningar.
  • Skydd från smärta: Använder försvarsmekanismer för att skydda sig från svår smärta och känslor.

Hur bli fri från osunda egot?

Släpp kontrollen

Genom att släppa kontrollen, låta intuitionen och själen samt den inre sanningen, utifrån den du redan är, ta mer plats kan det bli lättare att släppa egot.


Ifrågasätt egots röst

För att bli fri från egots grepp där vi kan vara mindre rädda kan vi behöva ifrågasätta egots röst desto mer och göra tankarna fria från oss själva.


Självmedkänsla

Att ha mer självmedkänsla för sig själv kan vara en bra start. Lättare sagt än gjort dock! Det behövs övning på samma sätt som vi tränar våra muskler att bli starka. Där ingår träningsvärk och mjölksyra lite då och då.Skillnaden på ego och högre själv?


EGO

Lever i offermentalitet

Mindset fyllt av rädslor

Ser misstag

Klagar över mycket (i princip allt?)


HÖGRE SJÄLV

Tar ansvar för att skapa en annan verklighet

Hälsosamt mindset

Ser lärdomar

Tacksamhet och finner glädje i de små stunderna

Släpp ditt ego

Egot kommer så länge vi lever vara en del av människan. Men hur stor makt egot ska ha över våra tankar handlar ofta om hur stor plats vi ger egots röst i huvudet på oss själva. Ärligt nu, är du redo att träna upp ditt mind och släppa ditt ego?! 


Hjälpsamma metoder kan vara:


Ovan metoder kan hjälpa oss bort från tankarnas terrorism för att lättare komma in i vår kärna, rätt in i vår essens. För att stödja oss in i ökad kontakt med vår inre sanning och självmedkänsla mot djupare närvaro in i nuet för ökad kroppslig och mental avslappning.

Mot hela dig bortom egot

Vi finns här längs vägen

Bryohm kurerat