Medvetenhet

Medvetenhet

Medvetenhet är hett, om du frågar oss. Ihop med din grit och gut kan du ta dig till hälsonivåer, vanor och tillstånd du länge längtat efter. Men vad innebär det att vara medveten egentligen? Och vad vinner du på att stärka upp din självmedvetenhet?


I jakten på ökat välbefinnande och mer av det vi vill uppnå är medvetenhet i många fall helt avgörande. Tillståndet där vi låter de medvetna valen styra istället för autopiloten.


Medvetna val bortom autopiloten

Djupare förbindelse

I stora drag innebär medvetenhet förmågan att uppfatta, förstå och vara medveten om dina tankar, känslor och din omgivning. Att vara närvarande i nuet och att ha insikt om hela dig själv, kropp-sinne-själ och omvärlden. Sammantaget kan din medvetenhet stärka upp förmågan att hantera stress, skapa hållbarhet och klara av utmaningar på ett mer balanserat sätt. Samt ge möjlighet att uppleva djupare förbindelse med dig själv och andra.

Stöd längs vägen

Visste du förresten att medvetenhet är bland det mest avgörande för att förändra och hålla fast vid något hållbart? Där medvetenheten möjliggör utökad självreflektion som hjälper dig att göra mer medvetna val istället för att agera på autopilot. Så, vad vill du börja, sluta eller fortsätta med på ett mer medvetet plan om du ska vara helt ärlig? Voila! Här har vi samlat några fullblodsproffs om du vill ha stöd längs vägen kring något som tjänar dig bättre?

Hitta hem

Josefin Söderby är yogaläraren och den spirituella coachen som kan stödja längs vägen om du vill bli mer medveten kring hela dig. Din guide för transformerande, intuitiva inre resor.


Genom individuella anpassade tekniker stödjer Josefin dig i att utforska och främja sambandet mellan kropp-sinne-själ för starkare självutveckling. I syfte att komma närmare den där verkliga kontakten med sig själv, där förutsättningarna finns att djupare hitta sin sanna kärna för ökat medvetande - att hitta hem.

Omstart eller nystart?

Ta rygg på ett proffs för att nå specifika mål, få stöd i fysisk och emotionell rörelse, utöka förståelsen för dina egna behov. Eller helt enkelt bara om du vill skapa hållbara relationer, med dig och andra.

Stärk upp din medvetenhet

Ihop med två proffs. Du och en sparringpartner. Vi finns här redo att bry ohm när du vill och behöver.