Självkänsla

Självkänsla

Vår självkänsla är emotionellt förankrat i hjärtat och handlar om hur du känner om dig själv, att du duger som du är.


En stark självkänsla ger grundtrygghet i livet där vi kan känna oss värdefulla oavsett hur vi presterar i förhållande till hur stort (eller litet) självförtroendet är.


Vad är skillnaden på självkänsla, självförtroende och självmedkänsla?

En stark självkänsla, självmedkänsla och självförtroende ger oss möjligheten att skapa en harmonisk balans som är grunden till all hälsa.


Självkänsla är förankrat i hjärtat och handlar om vår grundläggande känsla kring vårt egenvärde och självacceptans oavsett prestation.


Självförtroende är förankrat i hjärnan och handlar mer om hur vi ser på oss själva utifrån en viss situation och handlar om tilltron till sina egna förmågor


Självmedkänsla handlar om vår förmåga att vara medkännande gentemot oss själva, att att vara vänlig och stöttande mot sig själv istället för att vara självkritisk. En värdefull färdighet för att stärka sin självkänsla och främja ett balanserat förhållningssätt till sig själv.


En svårslagen treenighet!

En ökad självkänsla kan ge oss en hälsosam syn på vårt värde. Självmedkänslan ger oss den där förmågan att hantera svårigheter utan att rädslorna tar över. Självförtroendet får oss att känna tilltro till att vi kan hantera det som vi behöver. Allt sammantaget kan bli vår superskill för att både hantera motgång och skapa framgång samt vara hälsosamma.

Självkänsla och psykisk ohälsa?

I underkastelsen av oss själva?

En svag självkänsla kan ställa till det för den psykiska hälsan då vi lättare underkastar oss själva. Vi tenderar då att bry oss för mycket kring vad andra tycker om oss och det finns stor risk att man ställer för höga krav på sig själv vilket kan leda till depression, ångest, beroenden, ätstörningar och andra typer av psykisk ohälsa. 


Hur vi ser på oss själva och vårt egenvärde påverkar också kvalitén på våra relationer både i privat – och arbetslivet.

Steg för en stark självkänsla

1. Utforska dig själv med jämna mellanrum och lär känna dina behov och olika lager av dig precis som du är.

2. Gränssättning. Sätt sunda gränser runt omkring dig. 

3. Rätt energi. Umgås med personer som du mår bra av. 

4. Utmana dig lite då och då – stå upp för dig själv och möt dina rädslor. 

5. Din bästa vän. Behandla dig själv som din allra bästa vän, du är fin som du är utan prestation.

Tapping in Compassion & Self-love

Alisa är EFT-terapeuten som kan stödja längs vägen för bättre självkänsla via EFT (Emotional Freedom Technique) ihop med inslag av Compassionate inquiry - ett somatiskt tillvägagångsätt.


Denna combo tillsammans med Alisa är outstanding om du frågar oss! Ett fint stöd för dig som går igenom förändringar i livet - och att tryggt och medvetet förändra inre tillstånd för att skapa det liv vi vill leva. I syfte att landa i sitt bästa jag.


Effekter med på köpet efter session med Alisa:

Mer energi, mindre ångest, bättre självkänsla, mer känsla av autenticitet, mindre rädsla och fobi, bättre och klarare beslutstagande.

Stärk upp din självkänsla

Din självkänsla, självförtroende och självmedkänsla är värt så mycket

Bryohm kurerat