Självledarskap

Självledarskap, en expedition i självkännedom

Lär känna dig själv där inunder på djupet, inifrån och ut kring den du redan är. Allt ifrån skuggsidorna till divalaterna. Självledarskapet, denna färskvara - förmodligen bland det allra finaste vi kan göra för oss själva och varandra.

Vad är självledarskap?

En masterclass i självkännedom

Självledarskap skulle vi kunna säga handlar om någon form av masterclass i självkännedom, som pågår längs livets olika faser. Den handlar i stora drag om förmågan att ta ansvar för sitt eget liv och sina egna handlingar. Allt i syfte för att utvecklas framåt och leva det liv som får oss att må bra.


Ett gott självledarskap är att stärka medvetenheten kring sina egna värderingar, mål, behov, känslor, tankar, beteenden och handlingar samt förmågan att kunna ta beslut och agera i linje med dem.

Vad behövs för ett gott självledarskap?

För att utveckla ett självledarskap som är hälsosamt krävs ofta utforskande skills i närvaro för att nå den där personliga utvecklingen, där var och en tittar närmare på sina styrkor, svagheter och skuggsidor.


Under vägens gång är det helt klart avgörande att se på sig själv utifrån självmedkänsla och kärlek (även fast det kan vara svårt) samt att titta närmare på rädslor och motstånd in på djupet av oss själva, även fast det kan vara tungt och läskigt. Helt enkelt att vara villig att arbeta på att utveckla sig själv utifrån hela sig.


Positiva hälsoeffekter att utmana sig själv

Alltför många upplever att livet levs i passagerarsätet. Ett liv som handlar mer om anpassning där de enskilda behoven kan komma i skymundan vilket kan skapa stor stress. Ett stärkt självledarskap kan ge:


I din fulla potential: Du blir mer medveten om dina styrkor och svagheter vilket bidrar till att du lättare kan vara i din fulla potential.

Minskad stress: Genom bättre självkontroll kan du lättare hantera stress och använda känslorna för att stödja dig, istället för att försvåra för dig.

Ökad produktivitet: Det blir enklare att prioritera och strukturera upp dina dagar utifrån syfte, mål och mening.

Ökad motivation: När du blir mindre beroende av andras validering kan du lättare ta initiativ och utvecklas utifrån dina inre drivkrafter och behov. Vad som är viktigt på riktigt.

Stärkt självförtroende: Med ökad tilltro till den egna förmågan blir det enklare att ta ansvar och kontroll över ditt liv, vilket kan leda till ökad tilltro till dina egna förmågor.

Hälsosamma relationer: När du kan sätta sunda gränser om dig själv och uttrycka dina behov, blir du även tydlig gentemot andra. Vilket kan skapa en trygghet för att stärka varandra.

Stärk självledarskapet

Några handplockade proffs med hjärtat på rätta stället. Klicka på var och en för mer info!

Hitta fler sätt att stärka självledarskapet

Några utvalda metoder för att stärka självledarskapet och därmed även relationerna till andra.

Bryohm kurerat