Utmattning

Utmattning - bli fri från anpassning

Alla kan drabbas av utmattning, utbrändhet, utmattningsdepression och det sker över tid. Oftast högpresterare med starkt driv och hög empatisk förmåga.


Gör dig fri anpassningens grepp genom vägen hem till dig, igen.

Utmattning och anpassning?

Utmattning anses i dagsläget ha blivit Sveriges nya folksjukdom. Många upplever det som en sjukdom som uppkommer ur anpassning. 


Tröttheten går inte att sova bort

Att vara trött är normalt. Men finns det en trötthet som inte går att sova bort kan det handla om ett symtom på utmattningssyndrom eller något annat livsstilsrelaterat. Oavsett grad av trötthet eller nedstämdhet är det kroppens sätt att kalla på din uppmärksamhet. Att det kan handla om större justeringar i livet som behöver göras för att må bättre igen - där hela du får plats, igen.

Vilka drabbas?

Alla kan drabbas av utmattning, utbrändhet, utmattningsdepression och få utmattningssyndrom och det sker över tid. De personer som drabbas av utmattningssyndrom är framförallt de som under en längre tid exponerat sig för påfrestningar, utan tillräcklig möjlighet till rätt individuell återhämtning, ofta i kombination med en rad personbundna faktorer.

Vilka ligger i riskzonen för utmattningssyndrom?

De som drabbas extra starkt av stressrelaterade sjukdomar är kopplade till nedan personbundna faktorer vilka ökar risken för att drabbas. 


1. Högpresterande personer med starkt driv. Individerna har stora resurser inom sig och ställer höga krav på sig själva att leverera i varje situation både i privat- och yrkeslivet. Det krävs starka personer för att pressa sig själva så hårt under så lång tid.


2. Prioriterar andra framför sig själv. Individerna tar ofta hand om andra före sig själv. De prioriterar bort sitt eget välmående och tar hand om alla andra. De har svårt att tänka självcentrerat vilket är en nödvändighet för att bibehålla hälsan. 


3. Ger inte upp En avgörande skillnad mellan exempelvis utmattning och klinisk depression är att utmattade personer sällan ger sig. Istället känner de ilska och frustration och vill förbättra läget. Det blir besvikna på sig själva och gör allt för att förbättra läget och bli starka igen, på bekostnad av den energi som de inte har vilket gör att man istället mår sämre. 


4. Svårt med gränssättning mot andra. Individerna har stora inre resurser och är generösa mot andra. Kraven är höga på sig själv men utmaningar ligger i att sätta gränser mot andra. De finns till hands och omgivningen räknar alltid med deras insatser och engagemang. I många fall kan det handla om ett dåligt självförtroende som styr prestationsbehovet. 

 

Källa: Vägra väggen

Medmänniskor längs vägen

Vi finns här redo att bry ohm dig!

Vanliga symtom vid utmattning?

När en person tagit sig till en utmattning angrips både de kognitiva, känslomässiga, beteendemässiga och fysiologiska funktionerna med symtom såsom: 

Metoder vid stark trötthet, utmattning och utmattningssyndrom

Samtalsterapi och KBT med exempelvis psykolog, kurator, arbetsterapeut eller sjuksköterska. Mindfullness, stresshantering individuellt eller i grupp, andningsterapi, stress- och livscoachning, Kroppskännedomsträning, hypnosterapi, sömnterapi.

Bryohm kurerat