Konstterapi

Konstterapi & kreativt skapande för läkning

Att det finns ett samband mellan kreativitet och hälsa är en gammal insikt som finner stöd i modern forskning.

Genom att aktivera konstnärliga metoder och processer kan nyorientering och läkning ske naturligt. Utforska exempelvis psykodrama, bildterapi, dansterapi och musikterapi samt angränsande familjära vägar för hela dig.

Utforska konstterapi, uttryckande terapi och coaching?

Konstterapi är en terapiform som använder konst och kreativa processer för att hjälpa till att och hantera känslor, tankar och beteenden. Det kan användas för att behandla ett brett spektrum av psykiska och emotionella utmaningar, inklusive stress, depression, ångest och trauma.

Livsenergin inom dig

Konstterapeuter samt coacher och pedagoger inom det kreativa spektrat arbetar vanligtvis med individer, grupper eller familjer och kan använda olika konstmaterial och tekniker, såsom målningar, teckningar, musik, rörelser, skulpturer och fotografier, för att stödja att uttrycka sig och bearbeta känslor eller frigöra kreativitet för utökad livskvalité.

Kreativt skapande för läkning och mer energi

Vi finns här för stöd i din process

Självkärlek + kreativitet = sant

Konstnären Klas Parknäs bjuder in dig till källan, den kära leken hem till dig själv och andra. Upptäck Klas kreativa och utrycksfulla sätt, för att komma tillbaka till källan inom dig, där allt skapande kan få blomstra fritt genom dig längs vägen hem.


"Det är inte konsten utan källan till konsten som intresserar mej mest"

Inom den uttryckande konstterapeutiska terapin ingår främst fyra metoder:

Psykodrama

Inom psykodrama är de egna konflikterna och dess känslor huvudrollen. Kroppen, andningen, rösten, rollspelen tar plats på scen för att utforska sig själv, och andra.

Bildterapi

Bildterapi är en form mer bortom orden. När vi lyfter fram drömmar, dolda bilder eller händelser som vi har inom oss händer det något.

Dansterapi

Ibland kan det vara lättare att ge uttryck för sina känslor i rörelse, såsom i dans, än i ord. I det skede vi tar tillbaka våra naturliga rörelser kan vi återta vår kraft mer fullt ut.

Musikterapi

Musik som terapiform är en behandling som baseras på att man spelar eller lyssnar på musik, antingen som fristående element eller i kombination med djupgående samtal.