Självkänsla

Vår självkänsla är emotionellt förankrat i hjärtat och handlar om hur du känner om dig själv, att du duger som du är.


En stark självkänsla ger grundtrygghet i livet där vi kan känna oss värdefulla oavsett hur vi presterar i förhållande till hur stort (eller litet) självförtroendet är. Till skillnad från självkänslan är självförtroendet baserat på våra erfarenheter och våra tankar i hjärnan kring hur vi presterar.


Vad är skillnaden på självkänsla och självmedkänsla?

Självkänsla och självmedkänsla är två olika begrepp som är relaterade till hur vi ser på oss själva, men de skiljer sig åt.


Självkänsla handlar om att ha en positiv uppfattning om sitt eget värde, medan självmedkänsla handlar mer om en allmän attityd gentemot sig själv och sin inre upplevelse, om att ha empati och medkänsla för sig själv.


Självmedkänsla handlar om att acceptera sig själv, även med sina brister och misstag, och att vara vänlig och stöttande mot sig själv istället för att vara självkritisk Självmedkänsla är en viktig del av psykologiskt välbefinnande och kan hjälpa till att minska stress och ångest, förbättra relationer och öka självacceptans och självförtroende.

Vår självkänsla är emotionellt förankrat i hjärtat, hur vi känner om oss själva, att vi duger som vi är.

Självkänsla och psykisk ohälsa?

En svag självkänsla kan ställa till det för den psykiska hälsan då vi lättare underkastar oss själva. Vi tenderar då att bry oss för mycket kring vad andra tycker om oss och det finns stor risk att man ställer för höga krav på sig själv vilket kan leda till depression, ångest, beroenden, ätstörningar och andra typer av psykisk ohälsa. 


Hur vi ser på oss själva och vårt egenvärde påverkar också kvalitén på våra relationer både i privat – och arbetslivet.


Steg för en stark självkänsla

1. Utforska dig själv med jämna mellanrum och lär känna dina behov och olika lager av dig precis som du är.

2. Gränssättning. Sätt sunda gränser runt omkring dig. 

3. Rätt energi. Umgås med personer som du mår bra av. 

4. Utmana dig lite då och då – stå upp för dig själv och möt dina rädslor. 

5. Din bästa vän. Behandla dig själv som din allra bästa vän, du är fin som du är utan prestation.

Bryohm kurerat