Självledarskap. En expedition i självkännedom

Lär känna dig själv där inunder på djupet, inifrån och ut för den du redan är.


Allt ifrån skuggsidorna till divalaterna. Förmodligen bland det allra finaste vi kan göra för oss själva och varandra.

Vad är självledarskap?

Självledarskap är en masterclass i självkännedom. Den handlar om förmågan att ta ansvar för sitt eget liv och sina egna handlingar. Allt i syfte för att utvecklas framåt och leva det liv som får oss att må bra. Ett gott självledarskap är att vara medveten om sina egna värderingar, mål, behov, känslor, beteenden och handlingar samt förmågan att kunna ta beslut och agera i linje med dem.


För att utveckla ett självledarskap som är hälsosamt krävs ofta utforskande skills i närvaro för att nå den där personliga utvecklingen. I många fall kräver det också att vi ser på oss själva med kärlek och ser över rädslor och motstånd.

Självledarskap handlar också om att ha en hög grad av självmedvetenhet, vilket innebär att man är medveten om sina egna styrkor och svagheter, samt att man är villig att arbeta på att förbättra sig själv. 


Varför är självledarskap betydelsefullt?

Självledarskap är viktigt både för personlig utveckling och för utveckling inom livets alla delar. Genom att vara självledande kan man ta kontroll över sitt liv och göra de val som leder till ökad självständighet, autonomi och önskad riktning i livet.

”Att lära sig välja sin egen känsla och sitt eget tillstånd när man vill och behöver det”. - David JP Phillips

Varför är personligt ledarskap viktigt?

Alltför många upplever att livet levs i passagerarsätet. Ett liv som handlar mer om anpassning där de enskilda behoven kan komma i skymundan vilket kan skapa stor stress. Att kunna leda sig själv och utveckla ett personligt ledarskap kan ha en stor positiv inverkan på hälsan genom bättre självmedvetenhet och självkänsla med effekter som mer energi, ökad motivation, bättre stresshantering, bättre sömn och förbättrad hälsostatus överlag. 


Positiva hälsoeffekter det faktiskt ger att utmana sig själv:


  • Ökad självmedvetenhet: När du kan leda dig själv, blir du mer medveten om dina styrkor och svagheter. Detta ökar din självmedvetenhet och ger dig möjlighet att fokusera på de områden där du behöver förbättra dig. Längs vägen kan det också vara klokt att se över skuggsidorna, de som ofta skymmer sikten från den rena energi. De sidor som i många fall trycks undan för att skuld eller skam står i vägen - känslor som får dig att inte vara i din fulla potential. 

  • Bättre självkontroll: Genom att öva på självledarskap kan vi också utveckla bättre självkontroll och självbehärskning. Detta innebär att du kan hantera stress och känslor på ett mer effektivt sätt och ta bättre beslut.
  • Ökad produktivitet: När du kan leda dig själv blir du mer organiserad och produktiv. Du kan prioritera uppgifter och arbeta på ett mer strukturerat sätt, för att nå individuella - och mellanmänskliga mål och syften.
  • Ökad självständighet: När du kan leda dig själv blir du mer självständig och mindre beroende av andra. Detta ger dig möjlighet att ta mer initiativ och ta ansvar för din egen utveckling utifrån drivkrafter och behov.
  • Ökad självförtroende: Genom att kunna leda sig själv kan du utveckla ökat självförtroende. Du vet att du har förmågan att ta ansvar och ta kontroll över ditt liv, vilket kan leda till ökad tilltro till dina egna förmågor.

Hitta sätt att stärka självledarskapet

Psykoterapi

Relationscoaching

Mentorskap

Mental träning

Bryohm kurerat