Kära stress

Kära stress - bästa fiende, värsta vän

Välkommen på en kul tripp i stresshantering tillsammans med mig, Evelina Bejtoft, blivande stresspedagog från Sverigehälsan. Utifrån hälsans ursprung ska vi fördjupa oss i stressen och nervsystemets heliga värld.


Hur kan vi minska på stressen men också, vad händer om vi omfamnar den? Häng på!

Din inre spänst

Livet är trots allt dynamiskt och stresshantering handlar mer om att skapa inre spänstighet än att eliminera vardagens svängningar. Med mindre motstånd till stress kan vi faktiskt skapa mer hållbarhet, mjukhet och balans.


Det moderna samhället, är det anpassat för oss?

Idag pratas det mycket om stress och kanske blir du trött bara av att höra ordet. Olika tidsåldrar har haft sina typiska sjukdomar. Stress är ingen diagnos i sig men en bidragande orsak till våra vanligaste folksjukdomar. Medan vi blir bättre och bättre på att förebygga cancer och hjärtinfarkter verkar vi istället röra oss mot en era där psykisk ohälsa dominerar. Det är by far den största orsaken till sjukskrivningar i Sverige. Idag vet vi också att långvarig stress är kopplat till hjärt-kärlsjukdomar, autoimmuna sjukdomar, diabetes, magbesvär och sömnproblem. Med litet slutledningsförmåga kan vi förstå att det moderna samhället inte riktigt är anpassat för vårt välbefinnande. Samtidigt som nutiden är i konstant förändring lunkar vår biologiska utveckling på i samma långsamma takt som förut.


Många vanliga sjukdomar beror i grunden på syrebrist i cellerna.

Känn in den meningen ett tag, och andas in djupt.


Syrebristen kan nämligen uppstå vid felaktig eller bristfällig andning. Stress ökar mängden andetag vi tar och skjuter upp andetaget till bröstet. Det innebär i förlängningen en sämre syreupptagningsförmåga och sämre immunförsvar. När vi däremot varvar ner börjar vi andas djupare och underlättar kroppens återhämtning. Precis som att många sjukdomar bottnar i samma problem rotar sig också hälsa i samma lösningar. 


Ett annat perspektiv på stress!

När vi pratar stress är det lätt att se allting som skaver. Lätt att känna sig överväldigad. Jag vill dock bjuda in till ett annat perspektiv. Att det alltid finns något som fungerar och det är det friska vi vill omfamna för att låta det växa. Då leder vi hjärnan och kroppen mot mer återhämtning, mer tillit och mer öppenhet. Ju mer vi fokuserar på det som skaver, desto mer stressade tenderar vi att bli istället.

Nervigt system?

Det motståndskraftiga nervsystemet


För att navigera kring stressen börjar vi med att lägga grunderna.


Låt oss inleda med en kort crash course om nervsystemet där du även hittar mer om det beryktade toleransfönstret. Utan att bli för krånglig vill jag ändå ge en överblick över den spelplan som reglerar stress.


Att veta kroppens förutsättningar kan nämligen göra det lättare att förstå våra känslor, tankar och beteenden.

Mer koll på hela dig, visst!?

Dyk in och gotta in dig i de här områdena för att balansera upp dig och minska skadlig stress. Bättre hälsa kommer garanterat på köpet.

Din upplevelse är viktigast

Vad jag vill påminna om är att din stressresa inte går att vägas mot någon annans.


Det är bara du som kan känna vart din gräns går.


Vi pratar ofta om stress kopplat till arbete och prestation. Särskilt när det gäller utmattning. Den ställs i kontrast till vilken arbetsbörda vi “förväntas klara av” eller hur väl vi får ihop livspusslet. Här vill jag bjuda in dig till att vända blicken inåt, bort från jämförelserna. När vi mäter vår prestationsförmåga gentemot andra blir det en grogrund för skamkänslor. Under de kommande veckorna ska vi titta närmare på relationen mellan skam och stress och att svaren inte bara finns i görandet utan i varandet.

Stressa rätt, är faktiskt lätt?

Enligt Dan Hasson, docent i folkhälsa är det faktiskt lätt att stressa rätt (ja, om man gör det rätt).


Ta hjälp av blivande stresspedagogen Evelina Bejtoft längs vägen för de där livsbejakande och i många fall livsavgörande fallen. Du kommer garanterat inte att ångra dig. Kostnadsfritt tom 15/12. Passa på!