Familijehälsa

Familjehälsa & Nära relationer

Hållbara relationer och stark familjehälsa är i många fall avgörande för hälsan. Oavsett hur du har det med just dina band kan det vara väldigt utmanande, då vi står med våra olika personligheter, miljöer, anknytning, bagage, triggers och erfarenheter.


Att få stöd av ett proffs kan vara det där steget som krävs för att skapa hälsosamma nära relationer både på kort och lång sikt. Och kom ihåg, i mötet med andra finner vi mer av oss själva. Hur härligt?!


Starkare band

No one size fits all

Varje relations sammansättning är unik och flukturerar genom livet. Att hitta och ta de där avgörande stegen som gör att vi kan skapa mer hållbara och hälsosamma relationer, oavsett hur det ser ut eller hur vi vill att det ska vara - kräver i många fall mod, sårbarhet och att närma sig olika slags känslor - där allt börjar med oss själva.

Våra livsavgörande band

Vi kom ju hit till denna värld utifrån en unik väv av relationer och sammanhang. Inte konstigt att det då och då kan vara fullständigt jätteklokt att ta hjälp av någon som kan stödja oss där vi behöver (och vill) - för att skapa klarhet över oss själva, i relation till varandra. Ja ifall det finns något som skaver eller behöver utvecklas åt något håll?

Medvetet föräldraskap

"Att vara förälder är både det bästa och svåraste som finns, eller hur?


Jag vill hjälpa dig till ett medvetet och äkta föräldraskap oavsett om det handlar om återkommande bråk som tycks omöjliga att lösa eller större förändringar som t.e.x separationer eller nya bonusfamiljer. Ingen känner ditt barn lika bra som du och ingen är en bättre förälder till ditt barn än du. Du har svaren, jag hjälper dig hitta dem"


Att ta stöd av en föräldracoach, såsom Alexandra Nord, kan vara den där nyckeln för hållbara och hälsosamma relationer för alla.

För livets olika faser och behov

Kurerat och kurerande för hela dig, med personerna som har hjärtat på rätta stället

Hitta din guide för nära relationer

Vi finns här redo att bry ohm