Ta vara på hela ditt känsloregister

Roten av all rädsla är oftast självtvivel. Sorg och glädje kan gå hand i hand. Hur känns din skam? Går det att råda bot på allt med kärlek? När kände du ens eufori?

Vilka är våra grundkänslor?

Människan har en rad grundkänslor, de medfödda som vi har med oss från födseln. De känslor som bara finns där med oss längs livet och som inte är inlärda. Grundläggande basala känslor såsom glädje och kärlek, förvåning, ledsenhet och sorg, äckel, missnöje, trygghet, rädsla och oro, skuld, skam och nyfikenhet. 


Är det allt?!

Nä, såklart. Lägg till eufori, gladlynt, kärleksfull, lekfull, nedslagen, rosenrasande och en rad andra känslor för att bredda vårt känslospråk som behöver all kärlek det kan få. 

Känslorna är i grunden till för att hjälpa oss komma närmare oss själva tillsammans med varandra. Helst klart våra ultimata guider för att ge vägar in till livsviktig utveckling om vi tar ansvar för hela vårt känsloregister.


Vi kan lätt påstå att känslorna som vi har så naturligt med oss längs vägen, både hjälper och stjälper oss innan vi lär oss mer kring vad de vill säga oss.


 1. Våga känna dem. Att leva livet fullt ut innebär att också våga känna och leva ut alla sina känslor
 2. Umgås med dem. Att skapa avstånd och slåss mot känslorna gör att du går mot att lida
 3. Omfamna dem. När du bedövar en känsla såsom tex sorg bedövar du också glädje
 4. Våga vara med dem. När du låter rädslan vinna stöter du bort kärlek
 5. Stå kvar i dem. När du trycker undan dina känslor kan du längs med tiden utveckla depressioner och kroniska sjukdomar

Vilka är de vanligaste rädslorna?

Känner du förresten till vilka som är bland de vanligaste rädslorna vi har? 

Du är med andra ord inte alls ensam.

 1. Misslyckas. Rädsla av att misslyckas 
 2. Bli bortstött. Rädsla av att inte få höra till/vara utanför/bli bortstött
 3. Förväntningar. Rädsla för andras eller egna förväntningar (för höga eller för låga)
 4. Inte räcka till. Rädsla för att inte räcka till/vara i bristen av våra förmågor 
 5. Ånger. Rädsla av att ångra något
 6. Missa. Rädsla av att missa något

Roten av all rädsla är oftast självtvivel. Det är ofta också varför vi prokrastinerar 


Kom i kontakt med känslorna

Bara genom att sätta ord eller ta ton kring något så har du kommit lång väg. Utforska hela känsloregistret på egen hand eller ta rygg ihop med en sparringpartner för att få utökad likvskvalité såsom en psykoterapeut, authenticity coach, livs-och stresscoach, högkänslighetsterapeut, parterapeut.

Hjälpsamma metoder för att komma mer i kontakt med känslorna:


Psykoterapi, konstterapi, hypnosterapi, högkänslighetsterapi, livscoaching, traumaterapi, relationsterapi, mindfulness, yoga, breathwork.

Bryohm kurerat