Kroppsterapi

Kroppsterapi är ett samlingsbegrepp för olika metoder där terapeutiskt arbete sker främst tillsammans med kroppen för att lösa olika utmaningar kring hälsan.

Vad är kroppsterapi?

Inom kroppsterapi ses kroppen som en och samma levande organism där det andliga, mentala och själsliga även ges utrymme i kombination med det fysiska. Det finns ständigt en nära koppling mellan kropp och sinne. 


Ett terapeutiskt arbete fokuserar främst på att läka och lindra men syftar också till att ge förebyggande behandlingar för att upprätthålla energin och ge möjlighet till avslappning. 

Terapeuter som riktat in sig inom kroppsterapi finns inom en rad olika yrkeskategorier inom främst friskvården, såsom exempelvis: 


Personliga tränare, Friskvårdskonsulter, Hälsopedagoger, Coacher, Massageterapeuter, Akupressörer, Aromaterapeuter, Ayurvediska terapeuter, Easy momement-instruktörer, Ekologiska hudvårdsterapeuter, Kinesologer, Kost-/näringsrådgivare, Näringsterapeuter, Rosenterapeuter, Shiatsuterapeuter, Spaterapeuter, Taktilterapeuter, Yogalärare/yogainstruktörer/yogamassörer, Zonterapeuter, Reflexologer.


Källa: Kroppsterapeuternas yrkesförbund

Vilka yrkestitlar som angränsar kroppsterapi är skyddade?

De titlar som är skyddade hos Socialstyrelsen och som ingår i Bryohms nätverk är sammantaget oavsett område; arbetsterapeut, fysioterapeut, psykoterapeut, naprapat, kiropraktor, logoped, psykolog, dietist, audionom, biomedicinsk analytiker, samt hälso- och sjukvårdskurator. 

Holist javisst!

Det är vanligt att behandlingsmetoder inom kroppsterapi kombineras med psykoterapi och kroppsinriktad psykoterapi för att må bra holistiskt. Där den kroppsinriktad psykoterapin har en extra nära koppling mellan kropp och själ, kropp och psyke.