Utforska kring dina mentala förmågor

Hitta metoder inom psykoterapi och familjära angränsande metoder kring dina outstanding mentala förmågor


Läk & Förstärk

Ett terapeutiskt arbete kring din mentala hälsa fokuserar på att läka, lindra och stärka upp hela dig. Ge dig tid att bry ohm det som kanske trycker, skaver eller som du behöver komma åt för att stärka din livskvalité.


Vilka yrkesverksamma finns främst till hands inom området här?

Psykologer, Psykoterapeuter, Skrivterapeuter, Hypnoterapeuter, Reikimasters, Energimedicinare, Högkänslighetsterapeuter, Traumaterapeuter, Kristerapeuter m.fl.Mental hälsa

Utforska utvalda metoder

Psykoterapi

Psykoterapi är en psykologisk behandling som bygger på psykologin som vetenskap. Stora områden inom psykoterapi är Kognitiv beteendeterapi (KBT), Psykodynamisk terapi (PDT), Gestaltterapi och Interpersonell IPT. Läs mer om dem och dess nischer såsom EMDR, Psykosyntes.

Psykedelisk terapi

Forskningen kring psykedelika ihop med psykolog och psykoterapeut är på stark ingång. Arbeten som syftar till att både behandla depressioner såväl som stärka det själsliga och psykologiska utforskande i strävan mot ett mer autentiskt liv.

Konstterapi

Utforska metoderna psykodrama, bildterapi, dansterapi och musikterapi inom den uttryckande konstterapin, där målet är att ge plats för lekfullheten och kreativiteten i sitt egna konstnärliga uttryck för att läka och frigöra.

Skrivterapi

Skrivandets kreativa process är en form av metod som kan ge effektiva vägar för att lära känna sig själv. Att skriva sägs dessutom ha en läkande effekt. Kan vara en fristående eller kompletterande metod till samtal inom exempelvis psykoterapi eller coaching.

Klinisk hypnosterapi

En terapiform som utförs av psykoterapeut inom psykoterapi. Med hypnostillstånd menas en förändrad vakenhetsgrad, ett trance-tillstånd, för att nå en fördjupad kontakt med sitt inre

Högkänslighetsterapi

HSP-terapi är inriktad och anpassad kring personlighetsdraget högkänslighet (Highly sensitive person). Formen bygger på samtal, känslohantering och intuitiv vägledning. Det undermedvetna bortom det logiska sinnet undersöks för att låsa upp och frigöra mentala, emotionella och psykiska blockeringar.

Healing

Healingens syfte är att hjälpa kroppen att harmonisera med sin själ genom främst energibalansering. Gemensamt för all healing, såsom reikihealing, chakrabalansering, ljudhealing är att metoden tangerar både fysisk, emotionell, mental och andlig nivå samtidigt.